หุ้น PTT พบบิ๊กลอตปริศนา 23 ล้านหุ้น มูลค่าเกือบ 800 ล้าน

PTT

หุ้น PTT พบบิ๊กลอตปริศนา 23.35 ล้านหุ้น ที่ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 33.38 บาท มูลค่า 779 ล้านบาท

วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รายงานว่า เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2566 มีรายการซื้อขายหุ้นในกระดานรายใหญ่ (Big Lot) ด้วยวิธีการซื้อขาย Trade Report รวมทั้งสิ้น 22 รายการ โดยพบบิ๊กลอตปริศนารายการใหญ่ จำนวน 1 รายการ ที่จำนวน 23.35 ล้านหุ้น ที่ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 33.38 บาท ของหุ้น บมจ.ปตท. (PTT) คิดเป็นจำนวนรวมกว่า 779.31 ล้านบาท และอีก 4 อันดับแรกที่ตรวจพบคือ

– CPN จำนวน 1.37 ล้านหุ้น ที่ราคาหุ้นละ 65.31 บาท มูลค่า 89.75 ล้านบาท

– OSP จำนวน 1.08 ล้านหุ้น ที่ราคาหุ้นละ 29.67 บาท มูลค่า 32.14 ล้านบาท

– KBANK จำนวน 1 แสนหุ้น ที่ราคาหุ้นละ 130.50 บาท มูลค่า 13.06 ล้านบาท


– CRC จำนวน 2.65 แสนหุ้น ที่ราคาหุ้นละ 41.75 บาท มูลค่า 11.08 ล้านบาท