ออมสินโชว์ความสำเร็จ Social Bank สร้างเม็ดเงินกว่า 55,400 ล้าน

วิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน
วิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสินโชว์ความสำเร็จการเป็น Social Bank ดำเนินการด้าน ESG สร้าง Social Impact มูลค่ารวมกว่า 55,400 ล้านบาท ครึ่งปีหลังเร่งเปิดตัวบริษัทน็อนแบงก์-เร่งขยายเป้าการปล่อยสินเชื่อ “มีที่ มีเงิน” พร้อมตั้งเป้าลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกว่า 50% ในปี 2573

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2563-2566 จากการดำเนินงานด้าน ESG in Action ธนาคารสามารถได้มีการดำเนินงานด้าน ESG และได้สร้าง Social Impact ประเมินมูลค่ารวมกว่า 55,400 ล้านบาท

โดยด้าน E คือ เรื่องของสิ่งแวดล้อม ธนาคารได้สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ ผ่านการออกผลิตภัณฑ์การเงินที่ช่วยขับเคลื่อนการดูแลสิ่งแวดล้อม อาทิ สินเชื่อ GSB for BCG Economy สินเชื่อ Green Biz, Green Home Loan และสินเชื่อบุคคล GSB Go Green รวมถึงการจัดจำหน่าย ESG Bond ที่มีส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับ 1 ของตราสารหนี้ภาครัฐที่มีวงเงินจัดจำหน่ายรวม 20,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ธนาคารได้กำหนดให้มีการใช้ ESG Score มาใช้เป็นเกณฑ์การพิจารณาปล่อยสินเชื่อแก่กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีวงเงินกู้ 500 ล้านบาทขึ้นไป

ด้าน S คือเรื่องของสังคม ซึ่งเป็นภารกิจหลักที่ธนาคารให้ความสำคัญ จะนำไปสู่การแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน และการช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้กับลูกค้ากลุ่มฐานราก โดยเน้นดำเนินการใน 3 ด้าน ได้แก่

1) การสร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินในระบบ หรือ Financial Inclusion โดยการปล่อยสินเชื่อผ่อนปรนเงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ยต่ำ ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาสามารถช่วยเหลือประชาชนรายย่อยและกลุ่มฐานรากได้แล้วกว่า 3.2 ล้านคน ในจำนวนนี้เป็นลูกค้าใหม่ทั้งหมดและเป็นผู้ไม่มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินในระบบเพราะมีเครดิตต่ำหรือไม่มีเครดิตทางการเงินมาก่อน

ส่วนกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ที่ธุรกิจได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 จำนวนกว่า 48,000 ราย ก็ได้รับการเติมทุนเสริมสภาพคล่องเป็นเม็ดเงินรวมกว่า 2.5 แสนล้านบาท ให้สามารถนำไปประคองธุรกิจและฟื้นฟูกิจการ

2) การปรับโครงสร้างดอกเบี้ยตลาดให้เป็นธรรม ผ่านการเข้าทำธุรกิจสร้างการแข่งขันในตลาดสินเชื่อจำนำทะเบียน ซึ่งช่วยลดโครงสร้างอัตราดอกเบี้ยของธุรกิจนี้ลงมาอยู่ที่ 16-18%

รวมถึงการปล่อยสินเชื่อ SMEs มีที่ มีเงิน ที่ให้ลูกค้าสามารถใช้ที่ดินเป็นหลักประกันการขอสินเชื่อได้ ซึ่งประสบความสำเร็จนำไปสู่การร่วมทุนจัดตั้งบริษัท มีที่ มีเงิน จำกัด ปล่อยสินเชื่อช่วยผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุนกว่า 25,000 ล้านบาท

3) การสร้างงานสร้างอาชีพ พัฒนาเพิ่มทักษะอาชีพแก่ประชาชนได้มากกว่า 300,000 ราย ให้เงินทุนประกอบอาชีพมากกว่า 140,000 ราย และสร้างช่องทางการขายแล้ว 25,000 ร้านค้า ผ่านกิจกรรมของโครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น โครงการออมสินxอาชีวะสร้างอาชีพสู่ชุมชน

ด้าน G คือเรื่องของธรรมาภิบาล ธนาคารได้ดำเนินกิจการอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ ยึดมั่นในการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล ผ่านกระบวนการปรับลดงบประมาณองค์กรลงเกือบ 25% ต่อปี ยังมีการปรับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ทั้งหมดเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและโปร่งใสในการทำธุรกิจ

อีกทั้งยังสามารถเพิ่มศักยภาพความแข็งแกร่งของธนาคาร โดยได้เพิ่มปริมาณเงินสำรองทั่วไปได้มากกว่า 46,000 ล้านบาทในระยะเวลาเพียง 3 ปี

ทั้งนี้ ในครึ่งปีหลังของปี 2566 ธนาคารเตรียมออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนตามนโยบายกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย รวมถึงการเปิดตัวบริษัทน็อนแบงก์ (Nonbank) ภายในไตรมาส 4 เพื่อเข้าแข่งขันลดดอกเบี้ยในตลาดสินเชื่อไม่มีหลักประกัน ให้บริการสินเชื่อรายย่อยได้ครอบคลุมความเสี่ยงที่สูงขึ้น โดยใช้ Alternative Data อนุมัติสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชั่น ทำให้กระบวนการปล่อยสินเชื่อทำได้ง่ายขึ้น พร้อมเร่งขยายเป้าหมายการปล่อยสินเชื่อของบริษัท มีที่ มีเงิน จำกัด ให้สามารถอนุมัติสินเชื่อได้ภายในปีนี้ 7,000 ล้านบาท

นอกจากนี้ ธนาคารอยู่ระหว่างการเตรียมประกาศเป้าหมาย GSB Net Zero Target อย่างเป็นทางการ โดยตั้งเป้าลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกว่า 50% ภายในปี 2573 (ค.ศ. 2030) และเป็นศูนย์ภายในปี 2593 (ค.ศ. 2050)


วิทัย รัตนากร ผอ.ออมสิน