บางจาก แต่งตั้ง “พลตรี ยุทธศักดิ์ รักเสรีพิทักษ์” นั่งบอร์ด มีผลทันที

บางจากฯ

บอร์ดบางจาก แต่งตั้งพลตรี ยุทธศักดิ์ รักเสรีพิทักษ์นั่งกรรมการอิสระ แทนพลเอก ทรงวิทย์ หนุนภักดีที่ลาออก ตามข้อเสนอของกรรมการสรรหาฯ มีผลทันที

วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจาก และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BCP รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 ได้มีมติแต่งตั้ง พลตรียุทธศักดิ์ รักเสรีพิทักษ์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 แทน พลเอก ทรงวิทย์ หนุนภักดี กรรมการที่ลาออก ตามข้อเสนอของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

สำหรับทิศทางราคาหุ้น BCP วานนี้ (20 ..) ปิดตลาดที่ราคา 37 บาท ปรับตัวลดลง 3.90% จากราคาวันก่อนหน้า มีมูลค่าการซื้อขายรวม 516 ล้านบาท