กองทุนประกันวินาศภัย ยอดอนุมัติจ่ายเงินเจ้าหนี้โควิดกว่า 5,128 ล้าน

กองทุนประกันวินาศภัย

กองทุนประกันวินาศภัย โชว์ผลงานเดือน ก.ค.66 อนุมัติ 6,092 คำขอ จนถึง 27 ก.ค. ยอดอนุมัติจ่ายเงินเจ้าหนี้ 4 บริษัทปิดตัวเจ๊งเคลมโควิดรวม 5,128 ล้านบาท

วันที่ 29 กรกฎาคม 2566 กองทุนประกันวินาศภัย (กปว.) รายงานความคืบหน้าว่า การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัย ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 โดยมีรายชื่อบริษัท ดังนี้

1.บมจ.เอเชียประกันภัย 1950 จำนวน 1,380 คำขอ
2.บมจ.เดอะ วัน ประกันภัย จำนวน 1,379 คำขอ
3.บมจ.ไทยประกันภัย จำนวน 1,361 คำขอ
4.บมจ.อาคเนย์ประกันภัย จำนวน 1,972 คำขอ

               

รวมการอนุมัติรอบเดือนกรกฎาคม 2566 จำนวนทั้งสิ้น 6,092 คำขอ ทั้งนี้ยอดรวมการอนุมัติจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ทั้ง 4 บริษัทดังกล่าว มีจำนวน 5,128.19 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 27 ก.ค.2566) แบ่งเป็น

1.บมจ.เอเชียประกันภัย 1950 จำนวน 18,209 คำขอ
2.บมจ.เดอะ วัน ประกันภัย จำนวน 17,374 คำขอ
3.บมจ.ไทยประกันภัย จำนวน 14,109 คำขอ
4.บมจ.อาคเนย์ประกันภัย จำนวน 18,046 คำขอ