สะพัด! บอร์ด คปภ.ไฟเขียว “ชูฉัตร ประมูลผล” นั่งเก้าอี้เลขาฯ คปภ.คนใหม่

ข่าวสะพัด! วันนี้ บอร์ด คปภ.ไฟเขียว “ชูฉัตร ประมูลผล” ขึ้นดำรงตำแหน่งเลขาธิการ คปภ.คนใหม่ แทน ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ ที่ครบวาระทำงาน 31 ต.ค.นี้

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีกระแสข่าวสะพัดภายในสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ว่า วันนี้ได้มีการประชุมคณะกรรมการสำนักงาน คปภ. (บอร์ด คปภ.) โดยได้มีการพิจารณาผ่านความเห็นชอบให้นายชูฉัตร ประมูลผล รองเลขาธิการด้านกำกับ สำนักงาน คปภ. ให้ขึ้นดำรงตำแหน่งเลขาธิการ คปภ.คนใหม่ แทน ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ.ที่จะหมดวาระการทำงานลงในวันที่ 31 ต.ค. 2566 หลังดำรงตำแหน่งนี้มาเป็นระยะเวลากว่า 8 ปี

โดยหลังจากคณะอนุกรรมการสรรหาได้สอบสัมภาษณ์และให้แสดงวิสัยทัศน์ผู้ผ่านเข้ารอบ จำนวน 3 ราย และเป็นบุคคลภายในสำนักงาน คปภ.เพียง 1 ราย ซึ่งนายชูฉัตร ประมูลผล ถือเป็นบุคคลแรกที่มาจากคนในสำนักงาน คปภ.ที่สามารถขึ้นมาดำรงตำแหน่งนี้ได้สำเร็จ นับเป็นประวัติศาสตร์ของวงการประกันภัย

               

หลังจากก่อนหน้านี้มีรองเลขาธิการ คปภ.หลายท่านหลายสมัยที่ได้สมัครเข้ารับการคัดเลือก แต่ปรากฏว่าไม่สามารถขึ้นมารับตำแหน่งได้ โดยนายชูฉัตร ประมูลผล จะนับเป็นบุคคลภายในสำนักงาน คปภ.คนที่สองที่ก้าวขึ้นตำแหน่งนี้ ตามรอยนางจันทรา บูรณฤกษ์ อดีตอธิบดีกรมการประกันภัย ที่ได้เข้ามานั่งเก้าอี้เลขาธิการ คปภ.เป็นคนแรก ในยุคเปลี่ยนถ่ายจากกรมการประกันภัยมาเป็นสำนักงาน คปภ.

โดยคาดว่าปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการ คปภ.จะมีการนำเสนอชื่อ นายชูฉัตร ประมูลผล ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงนาม และนำเสนอพิจารณาเห็นชอบในคณะรัฐมนตรีต่อไป