กสิกรไทย ลั่นเดินหน้าเอาผิด STARK เร่งหารือเจ้าหนี้รายอื่นหาแนวทางจัดการ

กสิกรไทย - STARK

ธนาคารกสิกรไทย ยันพร้อมดำเนินการเอาผิด STARK ทุกรูปแบบ ทั้งผู้เสียหายในฐานะปล่อยกู้-ตัวแทนเพื่อเรียกร้องความเสียหายให้คนถือหุ้นกู้ ชี้เตรียมหารือเจ้าหนี้สินเชื่อรายอื่น-ติดตามข้อเท็จจริงจาก ก.ล.ต. เพื่อร่วมหาแนวทางจัดการ

วันที่ 3 สิงหาคม 2566 นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า สำหรับความคืบหน้าของบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STARK โดยธนาคารในฐานะผู้เสียหาย เป็นเจ้าหนี้ปล่อยสินเชื่อให้กับบริษัท STARK รวมถึงในฐานะตัวแทนผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ STARK ธนาคารยืนยันพร้อมเดินหน้าเอาผิดตามขั้นตอนกระบวนกฎหมายเต็มที่

ขัตติยา อินทรวิชัย
ขัตติยา อินทรวิชัย

ทั้งนี้ ในส่วนของฐานะเจ้าหนี้ในการปล่อยสินเชื่อให้กับกลุ่มบริษัท STARK ในส่วนนี้ธนาคารได้มีการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญครบ 100% เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ดี การติดตามหนี้คืนธนาคารยังคงต้องมีการหารือกับเจ้าหนี้รายอื่นที่มีการปล่อยสินเชื่อ เพื่อหาแนวทางร่วมกัน ซึ่งปัจจุบันรอการนัดหมายจากเจ้าหนี้ทุกราย

               

ขณะเดียวกัน ธนาคารยังคงต้องรอดูแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เกี่ยวกับข้อสรุปถึงข้อเท็จจริงต่าง ๆ รวมถึงแนวทางการดูแลผู้เสียหายทุกกลุ่มจากกรณี STARK ว่าจะดำเนินการอย่างไรบ้างเพื่อใช้ในการประกอบการหารือเพื่อเอาผิด

สำหรับในส่วนของฐานะตัวแทนจำหน่ายหุ้นกู้ STARK ธนาคารยืนยันว่าไม่ได้นิ่งนอนใจกับเรื่องดังกล่าว โดยธนาคารพร้อมจะดำเนินการเต็มที่ในการเรียกร้องสิทธิให้กับผู้ลงทุนที่ซื้อหุ้นกู้ STARK ทุกราย ซึ่งแนวทางการเรียกร้องความเสียหายจะเป็นไปในทิศทางเดียวกับผู้ถือหุ้นกู้รายย่อยในการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย

“เราในฐานะเจ้าหนี้ผู้เสียหาย และตัวแทนผู้เสียหายพร้อมดำเนินการเต็มที่ ขณะนี้รอเพียงการนัดหมายจากเจ้าหนี้ทุกราย ซึ่งยังไม่ได้มีการนัดหมายใด ๆ เข้ามา”