ออมสินสนองนโยบายรัฐบาลตรึงดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท

ธนาคารออมสิน

ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ชี้รัฐบาลมีนโยบายให้ตรึงดอกเบี้ยเงินกู้ทั้ง 3 ประเภท ไม่ปรับขึ้นตาม กนง. ชี้เพื่อช่วยฐานราก

วันที่ 29 กันยายน 2566 นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า ธนาคารออมสินได้รับนโยบายจากรัฐบาล ให้ตรึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ทั้ง 3 ประเภท (MLR, MOR, MRR) ไว้ในรอบนี้ แม้ว่าคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 0.25% ไปอยู่ที่ 2.50% ก็ตาม

ส่วนอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก จะปรับไปตามภาวะการแข่งขันในตลาด

               

“รัฐบาลประสานมาที่ออมสิน โดยเราจะตรึงดอกเบี้ยเงินกู้ทั้ง 3 ตัว เพื่อช่วยคนฐานราก ซึ่งลูกค้าเงินกู้ของออมสินมีอยู่ 6 ล้านราย” นายวิทัยกล่าว