โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “ลวรณ แสงสนิท” เป็นปลัดกระทรวงการคลังคนใหม่

ลวรณ แสงสนิท

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาลงประกาศ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “ลวรณ แสงสนิท” อธิบดีสรรพากร เป็นปลัดกระทรวงการคลังคนใหม่แล้ว

วันที่ 3 ตุลาคม 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ลงประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายลวรณ แสงสนิท ข้าราชการพลเรือนสามัญ พ้นจากตำแหน่ง อธิบดีกรมสรรพากร และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566

ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2566 โดยนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

               

นายลวรณเป็นลูกหม้อสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในสังกัดกระทรวงการคลัง เคยดำรงตำแหน่งทั้งตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาโครงสร้างระบบภาษี, ผู้อำนวยการสำนักนโยบายระบบการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน, ผู้อำนวยการสำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน

จากนั้นได้คัมแบ็กกลับมารับตำแหน่งผู้อำนวยการ สศค. ในช่วงปี 2561-2563 มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” อดีตนายกรัฐมนตรี ทั้งโครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” “ชิมช้อปใช้” จนถึง “คนละครึ่ง”

ต่อมาในปี 2563 ก็ได้รับการโปรโมตขึ้นเป็นอธิบดีกรมสรรพสามิต ดำรงตำแหน่งอยู่จนถึงปี 2565 ก็ก้าวขึ้นสู่เก้าอี้อธิบดีกรมสรรพากร