กรุงศรีฯ ขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุด 0.30%-เงินกู้ขึ้น 0.25% มีผล 6 ต.ค. 66

กรุงศรี ธนาคารกรุงศรี Krungsri

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุด 0.30% ต่อปี และเงินกู้ MLR-MRR-MOR เฉลี่ยอยู่ที่ 0.25% ต่อปี มีผลตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

วันที่ 3 ตุลาคม 2566 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากในอัตราสูงสุด 0.30% ต่อปี เพื่อช่วยส่งเสริมวินัยการออมและเพิ่มผลตอบแทนให้กับลูกค้า และปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 0.25% ต่อปี

สอดคล้องกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา หลังจากทิศทางเศรษฐกิจไทยในภาพรวมมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง โดยอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2566

               

กรุงศรีปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ดังนี้

  • อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก สำหรับลูกค้ารายย่อยและนิติบุคคล เพิ่มขึ้น 0.10%-0.30%
  • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ สำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) เพิ่มขึ้น 0.25% เป็น 7.280%
  • สำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) เพิ่มขึ้น 0.25% เป็น 7.575%
  • สำหรับลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) เพิ่มขึ้น 0.25% เป็น 7.400%

ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป