สินทรัพย์ดิจิทัล มูลค่าซื้อขายในไทยชะลอตัว คิดเป็น 1.73% ของเทรดหุ้น

สินทรัพย์ดิจิทัล

ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล มูลค่าซื้อขายในไทยมีแนวโน้มชะลอตัว สอดคล้องดัชนีราคาสินทรัพย์ดิจิทัล มีสัดส่วน 1.73% ของการซื้อขายหุ้นในเดือน ต.ค.

วันที่ 15 ตุลาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รายงานสรุปภาวะตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลรายสัปดาห์ พบว่า ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลทั่วโลก มีมูลค่ามาร์เก็ตแคป ประมาณ 1.07 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 1.83% (50.3% มาจากบิตคอยน์) และมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุด 2.87 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวัน ลดลงจากสัปดาห์ที่แล้ว 34.02% (ที่มา : www.coinmarketcap.com ณ วันที่ 9 ต.ค. 2566)

ทั้งนี้นับตั้งแต่ต้นปี 2566 สินทรัพย์ดิจิทัลให้ผลตอบแทนมากกว่าสินทรัพย์อื่น และให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าสินทรัพย์ประเภทเดียวกันเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2565

               

และในช่วงวันที่ 3-9 ตุลาคม 2566 ความผันผวนของสินทรัพย์ดิจิทัลลดลง โดยช่วงวันที่ 1-9 ต.ค. 2566 มีจำนวนบัญชีซื้อขายที่ Active ผ่านศูนย์ซื้อขาย 4.4 หมื่นบัญชี คิดเป็น 50% ของเดือนกันยายน 2566 (8.8 หมื่นบัญชี) โดยส่วนใหญ่เป็นบัญชีของบุคคลธรรมดาในประเทศ

ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันที่ 9 ต.ค. 2566 สินทรัพย์ดิจิทัลที่ซื้อขายผ่านศูนย์ซื้อขายฯ 3 อันดับแรก ได้แก่ Tether, Bitcoin และ Optimism

โดยในช่วงวันที่ 1-9 ตุลาคม 2566 มูลค่าการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอยู่ที่ประมาณ 5,000 ล้านบาท คิดเป็น 29.41% ของมูลค่าการซื้อขายเดือน กันยายน 2566 (1.7 หมื่นล้านบาท) โดยบุคคลธรรมดาในประเทศมีการซื้อขายมากที่สุด

และในเดือนตุลาคม 2566 นิติบุคคลในประเทศ และบุคคลธรรมดาในประเทศซื้อมากกว่าขาย ขณะที่บุคคลธรรมดาต่างประเทศ และนิติบุคคลต่างประเทศขายมากกว่าซื้อ

และในเดือนกันยายน 2566 จำนวนบัญชีซื้อขายที่ Active คิดเป็น 1.93% เมื่อเทียบกับจำนวนบัญชีทั้งหมด

โดยราคาสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 5 อันดับแรกในช่วงวันที่ 3-9 ตุลาคม 2566 ของแต่ละศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศ เปรียบเทียบกับราคาสินทรัพย์ดิจิทัลในตลาดโลกในสัปดาห์นี้ Gala มีมูลค่าการซื้อขายติดอันดับ

และมูลค่าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในไทยมีแนวโน้มชะลอตัว สอดคล้องกับดัชนีราคาสินทรัพย์ดิจิทัล และมีสัดส่วนประมาณ 1.73% เมื่อเทียบกับการซื้อขายหุ้นในเดือนตุลาคม 2566