ธ.ก.ส. ผุดโครงการ “ชำระดีมีโชค” ดึงลูกหนี้จ่ายดอกเบี้ย-ลุ้นโชค 2 ชั้น

ธ.ก.ส. ผุดโครงการใหม่ “ชำระดีมีโชค”

ธ.ก.ส. เปิดตัวโครงการชำระดีมีโชค เสริมวินัยการชำระหนี้ ชี้ลูกค้าเพียงชำระดอกเบี้ยสะสมครบทุก ๆ 1,000 บาท มีสิทธิจับรางวัลพิเศษ-ลุ้นโชค 2 ชั้น จำนวน 48,119 รางวัล มูลค่ารวมกว่า 479 ล้านบาท ทั้ง “รถยนต์กระบะ-รถจักรยานยนต์-Gift voucher”

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า

ธ.ก.ส. พร้อมเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนอย่างยั่งยืน ตามนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โดยร่วมศึกษาพฤติกรรมการชำระหนี้ของเกษตรกร การวางมาตรการจูงใจในการชำระหนี้ และการเข้าไปช่วยแก้ปัญหาลูกค้าเฉพาะกลุ่มอย่างตรงจุด

               

ดังนั้น เพื่อเป็นการกระตุ้นและจูงใจให้ลูกค้าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการชำระหนี้จากเดิมที่มาชำระหนี้ในช่วงใกล้ถึงกำหนดชำระหนี้ตามสัญญาเงินกู้ ให้มาชำระหนี้เป็นรายวัน รายเดือน รายไตรมาส หรือในช่วงที่ลูกค้ามีรายได้อื่นเข้ามาเป็นลำดับแรก

ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ลูกหนี้มีวินัยในการชำระหนี้อย่างต่อเนื่อง อันนำไปสู่การแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างยั่งยืน ธ.ก.ส. จึงจัดโครงการชำระดีมีโชค ให้กับลูกค้าที่ชำระหนี้ดอกเบี้ยสะสมครบทุก ๆ 1,000 บาท รับสิทธิจับรางวัลพิเศษ ได้แก่ รถยนต์กระบะ TOYOTA HILUX REVO Z edition รุ่น 4*2 2.4AT รถจักรยานยนต์ YAMAHA FINN UBS version 2023 และบัตร Gift Voucher ธ.ก.ส. รวมจำนวน 48,119 รางวัล มูลค่ารวมกว่า 479 ล้านบาท

สำหรับการลุ้นโชคครั้งนี้ เป็นการลุ้นโชค 2 ชั้น คือ โชคชั้นที่ 1 รับสิทธิลุ้นรางวัลในระดับภูมิภาค สำหรับลูกค้าที่ชำระหนี้ดอกเบี้ยครบทุก ๆ 1,000 บาท จะได้รับสิทธิในการลุ้นรางวัล โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

1) กรณีเป็นหนี้ปกติและชำระดอกเบี้ยเสร็จสิ้น จะได้รับ 3 สิทธิ 2) กรณีเป็นหนี้ปกติและชำระดอกเบี้ยได้บางส่วน จะได้รับ 2 สิทธิ และ 3) กรณีเป็นหนี้ค้างชำระ จะได้รับ 1 สิทธิ

ซึ่งธนาคารจะประมวลผลการรับชำระดอกเบี้ยทุกสิ้นวัน สะสมเป็นรายไตรมาส ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566-30 มิถุนายน 2567 และจับรางวัลในเดือนถัดไปของเดือนสิ้นไตรมาส จำนวน 3 ครั้ง ได้แก่ วันที่ 24 มกราคม วันที่ 24 เมษายนและ 24 กรกฎาคม 2567 นอกจากนี้ ผู้ที่ได้รับสิทธิในแต่ละไตรมาส ยังมีโอกาสลุ้นโชคชั้นที่ 2 ในระดับประเทศ จำนวน 5,360 รางวัล มูลค่ากว่า 53.9 ล้านบาท

โดยธนาคารจะนำสิทธิที่ได้รับจากโชคชั้นที่ 1 มารวมกับสิทธิจากการชำระต้นเงินสะสมตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566-30 มิถุนายน 2567 มาคำนวณสิทธิในการลุ้นโชคคือ เมื่อชำระต้นเงินครบทุก ๆ 1,000 บาท จะได้รับสิทธิดังนี้

1) กรณีเป็นหนี้ปกติ จะได้รับ 2 สิทธิ และ 2) กรณีเป็นหนี้ค้างชำระ จะได้รับ 1 สิทธิ (สูงสุดไม่เกิน 1,000 สิทธิ/ราย) ซึ่งจะจับรางวัลในวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 โดยในแต่ละรอบการจับรางวัล จะได้รับรางวัลมูลค่าสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น ทั้งนี้ ลูกค้าที่เข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ลูกค้ารายย่อยตามนโยบายรัฐบาล หากมีรายได้และส่งชำระหนี้ ทั้งดอกเบี้ยและต้นเงิน จะยิ่งเพิ่มโอกาสในการลดภาระและปลดหนี้ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบสิทธิและผลการจับรางวัลเว็บไซต์ www.baac.or.th และแอปพลิเคชั่น BAAC Mobile และรับชมการถ่ายทอดสดการจับรางวัลได้ทาง Facebook Page ธกส BAAC Thailand และ ธกส บริการด้วยใจ Youtube : BAAC Thailand ชำระดีมีโชค

โดยท่านที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.baac.or.th ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ Call Center 0-2555-0555