ไทยประกันชีวิต “วรางค์-เคียน ฮิน ลิม” ทยอยซื้อหุ้น TLI ไปแล้ว 1.3 ล้านหุ้น

หุ้น IPO ไทยประกันชีวิต

วรางค์ ไชยวรรณ-เคียน ฮิน ลิม” 2 ผู้บริหาร บมจ.ไทยประกันชีวิต ทยอยซื้อหุ้น TLI ไปแล้วรวม 1.3 ล้านหุ้น มูลค่า 15.68 ล้านบาท

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของผู้บริหาร บนเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ของบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ TLI พบว่านับจากต้นปีถึงปัจจุบัน (23 พ.ย. 2566)

นายเคียน ฮิน ลิม ผู้จัดการใหญ่ บมจ.ไทยประกันชีวิต ได้ดำเนินการซื้อหุ้น TLI ต่อเนื่องรวมทั้งหมด 6 ครั้ง

  • 10 ม.ค. 66 จำนวน 212,500 ล้านหุ้น ที่ราคา 13.70 บาท/หุ้น มูลค่า 2,911,250 บาท
  • 22 พ.ค. 66 จำนวน 200,000 ล้านหุ้น ที่ราคา 11.70 บาท/หุ้น มูลค่า 2,340,000 บาท
  • 22 พ.ค. 66 จำนวน 200,000 ล้านหุ้น ที่ราคา 12.70 บาท/หุ้น มูลค่า 2,540,000 บาท
  • 9 ต.ค. 66 จำนวน 100,000 ล้านหุ้น ที่ราคา 11.70 บาท/หุ้น มูลค่า 1,170,000 บาท
  • 15 พ.ย. 66 จำนวน 200,000 ล้านหุ้น ที่ราคา 10.10 บาท/หุ้น มูลค่า 2,020,000 บาท
  • 23 พ.ย. 66 จำนวน 100,000 ล้านหุ้น ที่ราคา 10.10 บาท/หุ้น มูลค่า 1,010,000 บาท

นางวรางค์ ไชยวรรณ กรรมการ ประธานคณะกรรมการลงทุน กรรมการอำนวยการ บมจ.ไทยประกันชีวิต ได้ดำเนินการซื้อหุ้น TLI ต่อเนื่องรวมทั้งหมด 3 ครั้ง

  • 16 ส.ค. 66 จำนวน 100,000 ล้านหุ้น ที่ราคา 10.40 บาท/หุ้น มูลค่า 1,040,000 บาท
  • 9 ต.ค. 66 จำนวน 150,000 ล้านหุ้น ที่ราคา 11.59 บาท/หุ้น มูลค่า 1,738,500 บาท
  • 15 พ.ย. 66 จำนวน 90,000 ล้านหุ้น ที่ราคา 10.20 บาท/หุ้น มูลค่า 918,000 บาท

โดยรวมผู้บริหารทั้ง 2 ราย ทยอยซื้อหุ้น TLI ไปแล้วจำนวน 1,352,500 หุ้น มูลค่ารวม 15,687,750 บาท