ก.ล.ต.แจ้ง “JUMBO KINGDOM” ขายหุ้น CPF ออกไปกว่า 122 ล้านหุ้น

CPF

ก.ล.ต.รายงาน JUMBO KINGDOM VENTURES LIMITED ขายหุ้น CPF ออกไป 122.65 ล้านหุ้น สัดส่วน 1.4879% ผ่านการทำ Collar Loan เมื่อ 8 ธ.ค. เหลือถือหุ้น 7.8740%

วันที่ 13 ธันวาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รายงานแบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ (แบบ 246-2) โดย JUMBO KINGDOM VENTURES LIMITED (ธุรกิจลงทุน ที่ถือหุ้นโดยบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด สัดส่วน 100%)

ได้ดำเนินการขายหุ้น บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF ไปเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 จำนวน 122,652,273 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 1.4879% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ส่งผลให้จำนวนหุ้นที่ถือหลังวันทำรายการอยู่ที่ 649,060,975 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 7.8740% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

โดยการขายหุ้น CPF ในครั้งนี้พบว่าเป็นการทำ Collar Loan ขณะที่จำนวนหุ้นของกลุ่มบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ภายหลังวันทำรายการกลุ่ม มีอยู่จำนวน 2,803,525,900 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 34.0107% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

สำหรับความเคลื่อนไหวของราคาหุ้น CPF วันนี้ เปิดตลาดด้วยราคา 18.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.1 บาท หรือ +0.54% เทียบจากราคาวันก่อนหน้า