ธอส. ปล่อยสินเชื่อตามเป้า 2.35 แสนล้าน NPL อยู่ในระดับที่เหมาะสม 4.06%

ธอส.

ธอส.โชว์ผลงานปล่อยสินเชื่อใหม่ปี 2566 ได้ตามเป้ากว่า 235,480 ล้านบาท ด้านหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ยังอยู่ในระดับที่เหมาะสม 4.06% ดีกว่าตั้งไว้ ยันในปี 2567 พร้อมดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล-กระทรวงการคลัง ช่วยสนับสนุนคนไทยมีบ้าน

วันที่ 22 ธันวาคม 2566 นายกฤษณ์ เสสะเวช กรรมการธนาคาร และรักษาการกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2566 ธอส.สามารถปล่อยสินเชื่อใหม่ได้ตามเป้าหมายในปี 2566 ซึ่งตั้งไว้ที่ 235,480 ล้านบาทแล้ว แม้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยอยู่ในช่วงขาขึ้น แต่ ธอส.ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่มีพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” ยังคงสามารถสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลังในการช่วยเหลือประชาชน

โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและปานกลางให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง มีคุณภาพชีวิต และความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย โดยธนาคารสามารถปล่อยสินเชื่อได้สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งจะทำให้คนไทยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง และช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมได้อีกทางหนึ่ง ขณะเดียวกัน ในปี 2566 ยังสามารถจำหน่ายบ้านมือสอง ธอส.ได้อย่างต่อเนื่องเช่นกัน

ขณะที่หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ธนาคารสามารถบริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ปัจจุบันอยู่ที่ 4.06% ดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยมีแนวโน้มลดลง ส่วนลูกค้าในกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ (SM) ที่มีปัญหาในการผ่อนชำระเงินงวด ธนาคารให้ความสำคัญและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

โดยที่ผ่านมาธนาคารได้มีมาตรการปรับปรุงโครงสร้างหนี้รองรับในการดูแลลูกค้ากลุ่มดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี และในปี 2567 ธอส.พร้อมดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงการคลังอย่างเต็มที่ เพื่อช่วยสนับสนุนให้คนไทยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองต่อไป

“ที่ผ่านมา ธอส.มีการบริหารจัดการที่ดี มีการประเมินความเสี่ยงทุกครั้งก่อนออกผลิตภัณฑ์ ให้ความสำคัญกับคุณภาพของการปล่อยสินเชื่อ โดยพิจารณาจากความสามารถในการผ่อนชำระเงินงวดของลูกค้าทุกราย ทำให้ ธอส.สามารถบริหารจัดการหนี้เสียได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกัน ในช่วงปี 2566 ที่ผ่านมา ธอส.ยังได้ตรึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อให้ลูกค้าไม่ได้รับผลกระทบจากการชำระเงินงวด และยังคงรักษาบ้านของตนเองไว้ได้ต่อไป” นายกฤษณ์กล่าว


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส.ทุกสาขาทั่วประเทศ G H Bank Call Center โทร. 0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และติดตามข่าวสารของธนาคารได้ที่ Mobile Application : GHB ALL GEN และ www.ghbank.co.th