กยศ.แจงนักศึกษาไม่ได้รับอนุมัติเงินกู้ พบมีงานทำแล้ว 2,443 ราย

ชัยณรงค์ กัจฉปานันท์

กยศ.ชี้แจงปมสถานศึกษา สอบถามเรื่องการอนุมัติเงินกู้นักศึกษา เนื่องจากตรวจสอบพบเป็นผู้มีงานทำแล้ว 2,443 ราย ขาดคุณสมบัติไม่สามารถให้กู้ได้ สัปดาห์หน้าเตรียมลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบว่ามีการจัดการเรียนการสอนจริงหรือไม่

วันที่ 3 มกราคม 2567 นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กล่าวว่า จากกรณีข่าวนักศึกษาจากสถานศึกษาแห่งหนึ่ง สอบถามเรื่องการอนุมัติเงินกู้ของผู้กู้ยืมจำนวน 2,178 ราย นั้น ขอยืนยันว่า มีผู้กู้ยืมจำนวน 2,443 ราย เป็นผู้มีงานทำแล้ว ทำให้ขาดคุณสมบัติและไม่สามารถให้กู้ได้ สำหรับรายอื่น ๆ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน กองทุนได้อนุมัติเรียบร้อยทุกรายแล้ว

ทั้งนี้ ผู้กู้ยืมที่ได้รับการอนุมัติ เมื่อลงนามและทำสัญญาเรียบร้อยจะได้รับเงินภายใน 7 วัน โดยสัปดาห์หน้า ทาง กยศ. จะลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบว่าทางสถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนถูกต้องตามระเบียบหรือไม่ เนื่องจากมีผลต่อการอนุมัติเงินกู้


“กองทุนเป็นหน่วยงานที่ให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนและนักศึกษาที่ขาดแคลน ขอให้มั่นใจได้ว่าหากนักศึกษารายใดอยากเรียนต้องได้เรียน และขอยืนยันอีกครั้งว่าขณะนี้ไม่มีผู้กู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนค้างรออยู่ในระบบแล้ว” นายชัยณรงค์กล่าว