เปิดวิธีคำนวณหนี้ กยศ.แบบใหม่ ส่งผลดีผู้กู้-ช่วยลดภาระผู้ค้ำ

กยศ.
แฟ้มภาพ

เปิดวิธีคำนวณหนี้ กยศ.แบบใหม่ ชี้คำนวณใหม่ตามกฎหมาย กยศ.ล่าสุด “ตัดเงินต้นก่อนดอกเบี้ยปรับ” หนี้ลดเร็วขึ้น 3.5 ล้านคน

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 หลังจากนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง ประธานที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการกำกับการแก้ไขหนี้สินของประชาชนรายย่อย กล่าวภายหลังการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหนี้ กยศ.ว่า ลูกหนี้ กยศ. จะเป็นกลุ่มแรกที่ได้รับการช่วยเหลือ จากนี้จะขยายความช่วยเหลือลูกหนี้กลุ่มอื่น ๆ ต่อไปให้ครอบคลุมทั้งระบบ

โดยการแก้หนี้ กยศ. จะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายกองทุน กยศ.ฉบับใหม่ ที่เพิ่งมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2566 ซึ่งมีการกำหนดเรื่องอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าเดิม และคำนวณภาระหนี้สินย้อนหลังด้วย จะทำให้ลูกหนี้หลายคนหมดหนี้ หรือแม้แต่คนที่ชำระไปแล้ว บางคนอาจจะได้เงินคืนด้วย

               

สำหรับลูกหนี้ กยศ.ที่อยู่ในชั้นของการบังคับคดี เช่น รายที่ถูกยึดทรัพย์ หรือรอการขายทอดตลาด ทาง กยศ.ก็จะคำนวณยอดหนี้ให้ใหม่เช่นกัน ซึ่งเชื่อว่าเมื่อมีการคำนวณยอดหนี้ใหม่แล้ว ความจำเป็นในการนำทรัพย์ไปขายทอดตลาดแทบจะไม่มีเลย เพราะยอดหนี้จะถูกปรับลดลงไปมาก

โดยคำนวณยอดหนี้ใหม่ ต้องมาดูว่าเงินที่ลูกหนี้จ่ายลูกหนี้เรามีหลายแบบที่ผิดนัด-ไม่ผิดนัดเลย บางคนก็มีการจ่ายเบี้ยปรับมาแล้ว แต่หลักการของเราคือจะนำเงินทุกคนของทุกคนนี่แหละครับมาคำนวณใหม่ตั้งแต่เดย์วันที่เขาเริ่มกู้

วิธีคำนวณยอดหนี้รูปแบบใหม่ของ กยศ. ที่จะทำให้หนี้ลดเร็ว

1.หักเงินต้นก่อน

2.หักดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นใหม่

3.หักดอกเบี้ยผิดนัดชำระ

จากเดิมที่ใช้วิธีการคำนวณแบบเก่าคือ

1.หักดอกเบี้ยผิดนัดชำระ

2.หักดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นใหม่

3.หักยอดเงินต้น

โดยวิธีการคำนวณครอบคลุมลูกหนี้ 3.5 ล้านคนที่ยังมีสถานะเป็นลูกหนี้ กยศ. ซึ่งการคำนวณใหม่จะเริ่มตั้งแต่วันแรกที่ชำระหนี้ให้ กยศ.

กฎหมายนี้กำหนดด้วยว่า อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไม่เกิน 1% ต่อปี เบี้ยปรับลดเหลือ 0.5% ต่อปี จากเดิมที่กำหนดให้เก็บดอกเบี้ยไม่เกิน 7.5% ต่อปี และไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน

ส่วนคนที่ผ่อนมาแล้ว สำหรับกลุ่มลูกหนี้ที่ผ่อนมาแล้ว เมื่อมาคำนวณใหม่จะพบยอดหนี้ลดลง หรือบางกลุ่มที่ผ่อนไม่หมดมาคำนวณใหม่ ยอดหนี้อาจลดลงจนปิดยอดได้ ขณะที่คนที่ปิดยอดหนี้ไปแล้ว จะถูกคำนวณใหม่ เพื่อดำเนินการให้ถูกต้อง

สำหรับกลุ่มลูกหนี้ที่จะเริ่มดำเนินการ

กลุ่มลูกหนี้ที่เร่งด่วน คือ กลุ่มแรก เป็นลูกหนี้ที่กรมบังคับคดีดูแลอยู่ เช่น ลูกหนี้ที่ฟ้องอายัด กลุ่มนี้ กยศ.จะคำนวณก่อน ซึ่งมีประมาณ 46,000 ราย และจะดำเนินการให้เสร็จภายใน ธ.ค.นี้ เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับลูกหนี้กลุ่มนี้

ส่วนกลุ่มที่สอง คือ หมดอายุความในเดือน มี.ค. 2567 มีประมาณ 40,000 ราย ส่วนนี้ก็จะคำนวณใหม่ และหากทำได้เร็วจะดึงลูกหนี้ กยศ.กลุ่มอื่น ๆ มาคำนวณด้วยมือให้มากที่สุด ก่อนที่ระบบหลักจะแล้วเสร็จ

โดยปัจจุบัน กยศ.ปล่อยกู้ไปแล้ว 7 แสนล้านบาท มีผู้กู้ 7 ล้านคน แยกเป็น

1.ผู้กู้ปิดบัญชีไปแล้ว 2 ล้านคน

2.อยู่ระหว่างการศึกษา 1.3 ล้านคน

3.อีก 3.5 ล้านคน อยู่ระหว่างการผ่อนชำระ

ข้อมูล : ข่าวสด