โฆษก ก.ล.ต. อัพเดต 1 เดือนที่ผ่านมา ก.ล.ต. ทำอะไรบ้าง ?

ก.ล.ต.

โฆษก ก.ล.ต. อัพเดตการเร่งดำเนินมาตรการออกเกณฑ์ดับหุ้นร้อน ฟื้นความเชื่อมั่น ขณะที่ ETF Bitcoin ยังไม่เห็นถึงความจำเป็นจะเข้ามาใช้ในไทย

วันที่ 17 มกราคม 2567 นายเอนก อยู่ยืน รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ในปีที่ผ่านมา ก.ล.ต. ได้ให้ความสำคัญในส่วนของกระบวนการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพและได้มีการดำเนินการมาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขมาอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้จากกรณีหุ้นปั่น ของหุ้น MORE และ กรณีตกแต่งบัญชี ของหุ้น STARK ทำให้ ก.ล.ต. ต้องมีกระบวนการยับยั้งที่รวดเร็ว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ตลาดทุนได้ โดย ก.ล.ต. ได้มีการดำเนินมาตรการอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

ปรับโครงสร้างองค์กร

ก.ล.ต. ได้ทำการปรับโครงสร้างองค์กรในหลายเรื่อง เพื่อรองรับเป้าหมายและสร้างความเชื่อมั่นในตลาดทุน (Trust and Confidence) ทั้งจัดกลุ่มงานเกี่ยวข้องกับ บจ. และการบังคับใช้กฎหมายไว้ด้วยกัน รวมถึงเพิ่มสายงานด้านการบังคับใช้กฎหมายอีก 1 สายงานเพื่อรองรับปริมาณงานที่ต้องตรวจสอบหาข้อเท็จจริง และจะนำไปสู่การดำเนินการทางกฎหมาย ซึ่งมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น โดยมีผลเมื่อ 1 ธ.ค. 66 ที่ผ่านมา

รวมถึงการดูแลในส่วนของการฟ้องร้องแบบกลุ่ม (Class action) ให้สามารถช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเสียหายได้อย่างทั่วถึง และสามารถช่วยเหลือในกระบวนฟ้องร้องต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ทำให้สร้างความเชื่อมั่นกลับมาให้กับนักลงทุนได้

ออกเกณฑ์ Auto Halt

ส่วนการออกเกณฑ์ Auto Halt หรือการหยุดซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราว ในหุ้นที่มีการซื้อขายผิดปกตินั้น ก.ล.ต. อยู่ระหว่างศึกษาแนวทางคาดว่าจะมีการออกหลักเกณฑ์และนำมาปฏิบัติได้ภายในปีนี้ 2567 โดยจะดูตั้งแต่ช่วงเวลา Pre Open ว่ามีหุ้นที่มีการกระพริบนั้น Pre Open ผิดปกติตั้งแต่ตลาดยังไม่เปิดหรือไม่ เช่น มีปริมาณสั่งซื้อขายหุ้นที่ผิดปกติ เพื่อให้โบรกเกอร์มีเวลาตรวจสอบ ไม่ให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้น เป็นการแอ็กชั่นที่เร็วขึ้น และเตือนให้ผู้ลงทุนระมัดระวังมากขึ้น และช่วง ATC (คำสั่งซื้อขายที่ใช้เมื่อผู้ลงทุนต้องการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ทันทีที่ตลาดปิดการซื้อขาย ณ ราคาปิด) หากพบมีปริมาณซื้อขายหุ้นที่เข้ามาผิดปกติจะใช้เกณฑ์ Auto Halt จะช่วยควบคุมไม่ให้สร้างราคาได้

ขณะการใช้ที่ การใช้ระบบการซื้อขายหลักทรัพย์แบบ Auction โดยจะมีการกำหนดช่วงระยะเวลาซื้อ ก.ล.ต.อยู่ระหว่างศึกษาแนวทางการซึ่งหลักเกณฑ์ระบบ Auction ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ จะศึกษาและนำกลับมาเสนอให้ ก.ล.ต.พิจารณาต่อไป

จัดศูนย์รวบรวมข้อมูล IPO

นอกจากนี้ ก.ล.ต. ได้จัดทำศูนย์รวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับหุ้น IPO หรือ “IPO Fact Figure” โดยเปิดให้เข้าใช้บริการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา เพื่อช่วยให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลสถิติและการเปรียบเทียบในการนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนได้สะดวกขึ้น เน้นการตอบโจทย์ข้อมูลสถิติของหุ้น IPO ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลสถิติหุ้น IPO กราฟการเคลื่อนไหวของราคา รวมถึงมีตารางสรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของหุ้น IPO อย่างย่อ ก่อนและหลังเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

Bitcoin ETF ยังไม่อนุญาต ซื้อ-ขายในไทย

ขณะที่ Spot Bitcoin ETF ที่หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา (ก.ล.ต สหรัฐ) ได้อนุมัติการจัดตั้งกองทุนรวม Spot Bitcoin ETF และอนุญาตให้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯได้นั้น

ก.ล.ต ยังไม่มีนโยบายที่จะอนุญาตให้มี Spot Bitcoin ETF ในประเทศไทย และยังไม่เห็นถึงความจำเป็นที่จะนำ เข้ามาซื้อขายในตลาดหุ้นไทย โดยในขณะเดียวกันนักลงทุนสามารถซื้อขาย Bitcoin ได้ผ่านผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัล ประกอบกับในด้านความเสี่ยงนั้นเมื่อเทียบกับการลงทุนในหุ้นสามัญ หรือสินทรัพย์อื่น การลงทุนใน สินทรัพย์ดิจิทัล ยังมีความเสี่ยงที่สูงกว่า อาจยังไม่เหมาะสมกับการให้นักลงทุนเข้าถึงในวงกว้าง

ทั้งนี้การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลอย่าง Bitcoin การกำกับดูแล อยู่ภายใต้การดูแลของกฎหมายสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ควรจะเป็นผู้ที่มีความรู้และมีความเชี่ยวชาญ และในเวลานี้ ก.ล.ต. มีช่องทางที่นักลงทุนให้ความสนใจสามารถเข้าถึงได้อยู่แล้ว


โดยหากมีปรับเกณฑ์ให้สามารถซื้อขายผ่าน Spot Bitcoin ETF ได้ จะเป็นการเปลี่ยนรูปแบบการกำกับดูแลผ่าน พ.ร.บ.หลักทรัพย์ ซึ่งจะเข้าถึงกับประชาชนในวงกว้าง ซึ่งมองว่าจะมีความเสี่ยงที่มากเกินไปหรือเปล่า ส่วนอนาคตจะมีการเปิดให้ซื้อขาย Spot Bitcoin ETF ในไทยได้หรือไม่ ยังเป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไป