ธพส. เร่งเบิกจ่ายงบฯลงทุน Q1/67 กว่า 2.31 พันล้าน กางแผนก่อสร้างรวม 1.19 หมื่นล้าน

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

ธพส. เร่งเบิกจ่ายงบฯลงทุนไตรมาสแรกงบฯปี 2567 พุ่ง 2,313 ล้านบาท เดินเครื่องไตรมาส 2 ต่อเนื่องอีก 941 ล้านบาท พร้อมกางแผนก่อสร้าง 2 โครงการ มูลค่ารวม 1.19 หมื่นล้านบาท จ่อสนับสนุนสมาคมตะกร้อ

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) หรือ DAD Asset Development เปิดเผยว่า DAD ได้เร่งเบิกจ่ายงบฯลงทุนให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน โดยในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2567 (ต.ค.-ธ.ค. 2566) ได้เบิกจ่ายงบฯลงทุนรวมวงเงินกว่า 2,313 ล้านบาท และช่วงไตรมาส 2 ของปีงบประมาณ 2567 (ม.ค.-มี.ค. 2567) มีแผนเบิกจ่ายงบฯลงทุนอีกกว่า 941 ล้านบาท

นาฬิกอติภัค แสงสนิท
นาฬิกอติภัค แสงสนิท

โดยหลัก ๆ เป็นการใช้จ่ายเพื่อลงทุนก่อสร้าง ได้แก่ โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โซน C รวมถึงการก่อสร้างในธุรกิจที่ DAD รับพัฒนา ได้แก่ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต

“จากนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง ที่ต้องการให้รัฐวิสาหกิจช่วยเร่งในเรื่องของงบฯลงทุนและการใช้จ่าย เพื่อให้เงินในส่วนนี้ได้เข้าไปช่วยขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในช่วงนี้ที่งบประมาณปี 2567 ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา DAD ได้ปฏิบัติตามนโยบายนี้มาตลอด โดยกำชับให้หน่วยที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจรับและเบิกจ่ายงบประมาณอย่างเคร่งครัดตามงวดงาน โดยการลงทุนของ DAD ส่วนใหญ่เป็นการก่อสร้าง จึงมีส่วนช่วยกระจายรายได้เข้าสู่ภาคแรงงานก่อสร้างจำนวนมาก โดยเฉพาะการก่อสร้างอาคารโซน C ซึ่งมีขนาดใหญ่มากถึง 660,000 ตารางเมตร” นายนาฬิกอติภัคกล่าว

ทั้งนี้ งบฯลงทุนที่กล่าวมาข้างต้นนั้น เป็นการใช้จ่ายตามแผนงานโครงการที่วางไว้ ซึ่ง DAD ยังมีโครงการลงทุนในส่วนธุรกิจรับพัฒนาและก่อสร้างอาคาร ซึ่งในปี 2567 เตรียมดำเนินการก่อสร้าง 2 โครงการ รวมมูลค่ากว่า 11,953 ล้านบาท ได้แก่ 1.โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและที่พักอาศัยของกรมสรรพากร ซอยสุขุมวิท 11 วงเงินลงทุน 992 ล้านบาท

และ 2.โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสนามกีฬาของกรมพลศึกษา ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ วงเงินลงทุน 10,961 ล้านบาท อีกทั้งยังอยู่ระหว่างหารือเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10 หลังใหม่ ย่านลาดพร้าว-วังหิน


นอกจากนี้ DAD ยังได้เข้าร่วมโครงการ 1 กีฬา 1 รัฐวิสาหกิจพลัส ตามนโยบายรัฐบาล โดยได้ให้การสนับสนุนสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย ระยะเวลา 4 ปี แบ่งเป็นการให้เงินสนับสนุนแก่สมาคม และสนับสนุนพื้นที่การจัดการแข่งขันกีฬาตะกร้อ โดยจะใช้พื้นที่บริเวณลานอเนกประสงค์ของอาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ