NL เคาะราคาไอพีโอ 2.60 บาทต่อหุ้น เปิดจอง 12-14 ก.พ.นี้

เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ หรือ NL ประกาศเคาะราคาไอพีโอ 2.60 บาท/หุ้น เปิดให้ประชาชนทั่วไปจองซื้อระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ นี้ จ่อนำเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 นายศรันย์ โรจน์เลิศจรรยา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) หรือ NL เปิดเผยว่า NL พร้อมลั่นระฆังเทรดบนกระดาน SET กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) หมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง (CONS)

โดยมี บริษัท ไพโอเนีย แอดไวเซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนนำไปใช้ในการซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อสร้าง และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจภายในปี 2567 เสริมแกร่งให้บริษัทเติบโตอย่างก้าวกระโดด สอดรับกับทิศทางของภาคอสังหาริมทรัพย์ และเมกะเทรนด์ด้านเฮลท์แคร์ที่กำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

โดยช่วงที่ผ่านมา บริษัทได้นำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุนใน 3 จังหวัดหัวเมืองสำคัญ ประกอบด้วย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา, จ.เชียงใหม่ และปิดท้ายที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้นำเสนอข้อมูลศักยภาพการเติบโตของธุรกิจ ตอกย้ำการเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้างมืออาชีพ ที่มีความเชี่ยวชาญในการก่อสร้างกลุ่มโรงพยาบาลที่มีความซับซ้อนสูง อีกทั้งไม่มีภาระเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยจ่าย และมีกระแสเงินสดแข็งแรง โดยได้รับผลการตอบรับจากนักลงทุนอย่างดีเยี่ยม

ด้าน นางสาววีรยา ศรีวัฒนะ หัวหน้าฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เปิดเผยว่า หลังจาก บมจ.เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ หรือ NL ได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

เพื่อเตรียมเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 130 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นไม่เกิน 26% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้

ล่าสุดได้รับการอนุมัติแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบไฟลิ่งมีผลบังคับใช้แล้ว
จึงกำหนดราคาเสนอขาย IPO ที่ 2.60 บาทต่อหุ้น เป็นราคาที่เหมาะสม สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐานของบริษัทที่มีความแข็งแกร่ง รวมถึงมีผลประกอบการที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านรายได้และความสามารถในการทำกำไร

จึงมั่นใจว่า NL จะเป็นหลักทรัพย์ที่ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน เตรียมเปิดจองซื้อในวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2567 ผ่าน 3 บริษัทหลักทรัพย์ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด

นางสาวเดือนพรรณ ลีลาวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไพโอเนีย แอดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวปิดท้ายถึงความน่าสนใจของ NL ว่า บมจ.เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ มีจุดเด่นด้านประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของงานรับเหมาก่อสร้าง ที่สั่งสมมามากกว่า 40 ปี ส่งให้บริษัทมีผลงานการให้บริการงานก่อสร้างหลากหลายประเภท


ซึ่งบางประเภทอาคารหรือบางรูปแบบอาคารต้องอาศัยเทคนิคการก่อสร้าง และมีความเชี่ยวชาญในงานก่อสร้างอาคารที่มีความซับซ้อน เช่น สถานพยาบาล ซึ่งสอดรับกับเมกะเทรนด์ด้านเฮลท์แคร์ ส่งให้บริษัทมีอัตรากำไรสุทธิค่อนข้างโดดเด่น และได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานรัฐประเภทอื่น และภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีเงินสดสภาพคล่อง ไม่มีภาระเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยจ่ายอีกด้วย