สนามบินสมุย เปิดสถิติ “ผู้โดยสาร-เที่ยวบิน” ปี 2566 ฟื้นตัวขึ้นแค่ไหน ?

สนามบินสมุย เปิดสถิติ “ผู้โดยสาร-เที่ยวบิน” ปี 2566 ฟื้นตัวขึ้นแค่ไหน ?

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เกาะสมุย เกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย รองจากเกาะภูเก็ต ถือเป็นเกาะที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ซึ่งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ต่างขนานนามให้เกาะสมุยว่าเป็น “สวรรค์กลางอ่าวไทย”

วันนี้ “ประชาชาติธุรกิจ” จะพาไปสำรวจข้อมูลจำนวนผู้โดยสายขาออกและจำนวนเที่ยวบินขาเข้าสนามบินสมุยในปี 2566 ว่าฟื้นตัวกลับมาได้มากแค่ไหน

โดยอ้างอิงข้อมูลจากบริษัท กรุงเทพ รีทแมเนจเมนท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ สนามบินการบินกรุงเทพ (BAREIT) ซึ่งลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และส่วนควบของทรัพย์สินบางส่วนที่ใช้ในการดำเนินงานสนามบิน ภายในโครงการสนามบินสมุย ซึ่งรายงานตลาดหลักทรัพย์ไว้ว่า

1.จำนวนผู้โดยสารขาออกที่ใช้บริการ ปี 2566 อยู่ที่ 1.13 ล้านคน เพิ่มขึ้น 472,122 คน หรือ +70.72% เมื่อเทียบกับปี 2565 แยกเป็น

  • ผู้โดยสารเดินทางเส้นทางภายในประเทศ 863,641 คน เพิ่มขึ้น 303,100 คน หรือ +54.07%
  • ผู้โดยสารเดินทางระหว่างประเทศ 276,007 คน เพิ่มขึ้น 159,022 คน หรือ +135.93%

2.จำนวนเที่ยวบินที่มาใช้บริการ ปี 2566 อยู่ที่ 12,628 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 4,739 เที่ยวบิน หรือ +60.07% เมื่อเทียบกับปี 2565 แยกเป็น

  • เครื่องบินที่มีมวลบรรทุกสูงสุดไม่เกิน 50 ตัน 5,177 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 1,588 เที่ยวบิน +44.24%
  • เครื่องบินที่มีมวลบรรทุกสูงสุดเกิน 50 ตัน 7,451 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 3,151 เที่ยวบิน +73.27%