แบงก์งัดแคมเปญเงินฝากปลอดภาษี-ดอกเบี้ยสูง 2.90% จูงใจนักออม

เงินฝาก ดอกเบี้ย

ธนาคารแห่ออกแคมเปญ “เงินฝากปลอดภาษี” ดอกเบี้ยสูงจูงใจคนออมเงิน “กรุงไทย” เสนอระยะเวลาฝากสั้น-ยาว ดอกเบี้ยเฉลี่ย 2.60-2.75% ต่อปี ด้าน “กรุงศรีฯ-ไทยเครดิต” ชู 24-36 เดือน ดอกเบี้ย 2.90% ต่อปี

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงนี้จะเห็นหลายธนาคารออกแคมเปญเงินฝากหลากหลายรูปแบบออกมาให้ผู้ฝากเงินเลือกตามความต้องการ ทั้งระยะสั้น ระยะยาว เสนออัตราดอกเบี้ยสูงจูงใจในภาวะดอกเบี้ยกำลังจะทยอยเข้าสู่ขาลง ซึ่งก็มีเงินฝากอีกหนึ่งประเภทที่ธนาคารเสนอเพื่อดึงดูดลูกค้า คือ เงินฝากปลอดภาษี ซึ่งเห็นหลายธนาคารออกมาเช่นกัน โดย “ประชาชาติธุรกิจ” จะรวบรวม

เริ่มต้นจาก “ธนาคารกรุงไทย” เสนอ “เงินฝากประจำ Krungthai ZERO TAX MAX” สามารถเลือกระยะเวลาฝาก 3 ระยะ ทั้ง 24, 36 หรือ 48 เดือน

 • ระยะเวลาฝาก 24 เดือน ดอกเบี้ย 2.60% ต่อปี
  ฝากตั้งแต่ 1,000-25,000 บาทต่อเดือน
 • ระยะเวลาฝาก 36 เดือน ดอกเบี้ย 2.75% ต่อปี
  ฝากตั้งแต่ 1,000-16,500 บาทต่อเดือน
 • ระยะเวลาฝาก 48 เดือน ดอกเบี้ย 2.75% ต่อปี
  ฝากตั้งแต่ 1,000-12,500 บาทต่อเดือน

ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท ฝากติดต่อกันทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง เปิดรับฝากตั้งแต่วันนี้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา “เงินฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือน” อัตราดอกเบี้ยสูง 2.90% ต่อปี (เท่ากับเงินฝากประจำ 24 เดือน บวกเพิ่ม 0.80%) และเงินฝากประจำปลอดภาษี 36 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2.80% ต่อปี (เท่ากับเงินฝากประจำ 36 เดือน บวกเพิ่ม 0.50%)

โดยฝากเริ่มต้นเพียงเดือนละ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท สำหรับเงินฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือน หรือสูงสุดไม่เกิน 16,000 บาท สำหรับเงินฝากประจำปลอดภาษี 36 เดือน โดยดอกเบี้ยที่ได้รับไม่เสียภาษี

ธนาคารทิสโก้ “ฝากประจำปลอดภาษี” จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำและสูงสุด

 • ระยะเวลาการฝากเงิน 36 เดือน จำนวนเงินขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 16,500 บาท
 • ระยะเวลาการฝากเงิน 24 เดือน จำนวนเงินขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท สำหรับอัตราดอกเบี้ย 2.10-2.20% ต่อปี

ทั้งนี้ ลูกค้าต้องฝากเงินด้วยยอดเงินตามที่ได้ระบุไว้ ณ วันเปิดบัญชี ต่อเนื่องทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง และต้องฝากเงินให้ครบกำหนดระยะเวลาการฝาก และขาดฝากได้ไม่เกิน 2 ครั้งตลอดระยะเวลาการฝาก

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ หรือ LH Bank เงินฝากประจำปลอดภาษี ระยะเวลาฝาก 24 เดือน ให้อัตราดอกเบี้ย 2.15% ต่อปี (อ้างอิงกับดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือนเท่ากับ 1.75% บวก 0.40%) และระยะเวลาฝาก 36 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2.40% ต่อปี (อ้างอิงกับดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือนเท่ากับ 1.75% บวก 0.65%)

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) เสนอ “บัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี” ระยะเวลาฝาก 24 เดือน ให้อัตราดอกเบี้ย 2.60% ต่อปี และระยะเวลาฝาก 36 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2.70% ต่อปี โดยต้องเปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท

ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย เงินฝากปลอดภาษี Tax Free Account ระยะเวลาการฝาก 24 เดือน ให้อัตราดอกเบี้ย 2.90% ต่อปี กำหนดเงินฝากตั้งแต่ 1,000-25,000 บาท ฝากรายเดือน เดือนละเท่า ๆ กัน เท่ากับการเปิดบัญชีครั้งแรก โดยยอดเงินฝากรวมเมื่อถึงกำหนดต้องไม่เกิน 600,000 บาท

 • ระยะเวลาการฝาก 36 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2.90% ต่อปี จำนวนเงินฝากตั้งแต่ 1,000-16,500 บาท ฝากรายเดือน เดือนละเท่า ๆ กัน โดยยอดเงินฝากรวมเมื่อถึงกำหนดต้องไม่เกิน 600,000 บาท

ธนาคารออมสิน เงินฝากประจำรายเดือนยกเว้นภาษี จ่ายอัตราดอกเบี้ย 2.65% ต่อปี โดยผู้ฝากต้องฝากเดือนละ 1 ครั้ง และเท่า ๆ กัน ฝากได้ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป และไม่เกิน 25,000 บาทต่อเดือน และถอนได้เมื่อฝากครบ 24 ครั้ง/เดือน กรณีขาดฝาก 3 ครั้ง ไม่สามารถฝากต่อได้ จะต้องถอนปิดบัญชีเท่านั้น และจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเผื่อเรียก ณ วันถอนเงิน และหักภาษี ณ ที่จ่าย

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) บัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือน จ่ายอัตราดอกเบี้ย 2.80% ต่อปี ฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท ต่อเดือน และสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท ผู้ฝากต้องฝากประจำทุกเดือน เดือนละเท่า ๆ กันจนครบ 24 ครั้ง