BBL คาดปันผลปี’67 ไม่ต่ำกว่า 7 บาท ชี้แผนลุยดิจิทัล-ขยายต่างประเทศ

ธนาคารกรุงเทพ สาขา เคาน์เตอร์

BBL ชี้แผนดำเนินงานปี 2567 เน้นดิจิทัล-AI-ขยายธุรกิจต่างประเทศ คาดปันผลปีนี้ไม่ต่ำกว่า 7 บาทต่อหุ้น หากไม่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BBL กล่าวว่า แผนการดำเนินงานปีนี้ ธนาคารกรุงเทพเน้นใน 3 เรื่องสำคัญคือ

1.ขยายบริการธนาคารในด้านดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด จากที่สาขาเสื่อมค่าลง และการใช้บริการ ATM ลดลง โดยจะปรับสาขาลดเหลือ 800 สาขา จากอดีตอยู่ระดับกว่า 1,200 สาขา เพราะประชาชนหันมาเน้นทางด้านดิจิทัล จะเห็นได้ว่าระบบโมบายแบงกิ้งของธนาคารเริ่มดีขึ้น รวมถึงธนาคารก็จะมีการปรับกระบวนการดำเนินการให้เป็นดิจิทัล

สำหรับเรื่องที่ 2 คือ ดำเนินการขับเคลื่อนนำ AI เดต้าเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ขณะที่ลูกค้าของแบงก์เองก็ต้องมีการลงทุนในเรื่องของเทคโนโลยีเช่นกัน ซึ่งในปีนี้ธนาคารจะยังคงใช้งบฯ การลงทุนระบบไอทีต่าง ๆ ระดับสูงหลักหลายพันล้านบาท ส่วนเรื่องที่ 3 คือการขยายธุรกิจไปต่างประเทศซึ่งเป็นธีมหลักของแบงก์ในปีนี้ เพราะตลาดต่างประเทศเปิด โดยธนาคารช่วยลูกค้าไปขยายธุรกิจในต่างประเทศ

โดยเฉพาะประเทศอินโดนีเซียที่เป็นเป้าหมายในการขยายการลงทุน รวมถึงสาขาในต่างประเทศของธนาคารกรุงเทพ ไม่ว่าจะเป็น เวียดนาม สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ จีน เป็นต้น รวมถึงต้องปรับโปรดักต์ให้ถูกกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าที่มีความต้องการสินค้าใหม่มากขึ้น

ขณะที่แนวโน้มการจ่ายเงินปันผลงวดผลดำเนินงานปี 2567 จะอยู่ที่ระดับ 7 บาทต่อหุ้น ในกรณีที่ไม่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด เพราะปกติเวลาธนาคารตัดสินใจจ่ายเงินปันผลเมื่อปรับขึ้นแล้วจะไม่ปรับลด ยกเว้นช่วงเกิดโควิดเท่านั้นที่ปรับลดการจ่ายเงินปันผล เพราะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้น และหากผลการดำเนินงานของธนาคารปรับตัวสูงขึ้นก็จะจ่ายเงินปันผลที่สูงขึ้นเช่นกัน

ในส่วนของส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (NIM) ปีนี้ คาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 2.8% ลดลงจากปี 2566 อยู่ที่ 3% จากอัตราดอกเบี้ยโลกจะปรับตัวลดลง ทำให้ NIM ลดตามไปด้วย รวมถึงดอกเบี้ยเงินฝากประจำที่ครบกำหนด ธนาคารมีการจูงใจให้ฝากเงินต่อเนื่อง ซึ่งก็ต้องให้ดอกเบี้ยระดับตลาดที่สูงขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินของธนาคารมากขึ้น

“อย่างไรก็ตาม ยังเป็นระดับที่ธนาคารรับได้ กำไรของธนาคารก็น่าจะไปได้ ส่วนเป้าสินเชื่อปีนี้ ธนาคารคาดว่าสินเชื่อในประเทศและต่างประเทศน่าจะโต 3-5%”