ตลาดหลักทรัพย์ฯ จี้ STARK เร่งแก้ไขข้อมูลงบการเงิน ก่อนถูกเพิกถอนหุ้น ภายใน 31 มี.ค.นี้

STARK

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตือน STARK เร่งแก้ไขเหตุเพิกถอน กรณีเปิดเผยข้อมูลอันเป็นเท็จในงบการเงิน จี้ดำเนินการให้ทัน 31 มี.ค.นี้

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แจ้งเตือนหลักทรัพย์ STARK หรือ บมจ. สตาร์ค คอเปอร์เรชั่น ให้เร่งแก้ไขเหตุเพิกถอน ภายในวันที่ 31 มี.ค. 2567

โดยเหตุเพิกถอนกรณีหุ้น STARK นั้น คือการเปิดเผยข้อมูลอันเป็นเท็จในงบการเงิน

ทั้งนี้ เนื่องจากใกล้ครบกำหนดเวลาที่ให้แก้ไขแล้ว ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงแจ้งให้บริษัทเร่งดำเนินการ หากยังไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ จะพิจารณาเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทจากเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป