จับตา แบงก์ชาติ ถกอุตสาหกรรมรถยนต์ไทย วันนี้ 17 มิ.ย.

จับตาแบงก์ชาติถกภาคอุตสาหกรรมรถยนต์ช่วงเช้าวันนี้ 17 มิ.ย.นี้ รับฟังการปรับตัวรับมือภายใต้ปัญหาเชิงโครงสร้าง เพื่อประโยชน์ในการกำหนดนโยบาย

วันที่ 17 มิถุนายน 2567 ผู้สื่อข่าวรายงาน วันนี้ (17 มิ.ย. 67) จับตาผลการหารือระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมรถยนต์ทั้งหมด ทั้งในส่วนของค่ายผู้ผลิตรถยนต์ ผู้ผลิตแบตเตอรี่รถไฟฟ้า (อีวี) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย และสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย

ทั้งนี้ ในการประชุมดังกล่าว คาดว่าเพื่อร่วมพูดคุยกับภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และรับฟังข้อเสนอแนะด้านนโยบาย เนื่องจากอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีห่วงโซ่อุปทานครอบคลุมไปยังภาคการผลิต ภาคการค้า ตลอดจนภาคการเงิน ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจไทย การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่อุตสาหกรรมยานยนต์กำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันถือเป็นความท้าทายที่กระทบต่อศักยภาพของอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายของ ธปท.และนโยบายด้านอื่นต่อไป

สำหรับประเด็นหารือ

1.ภาวะและแนวโน้มของอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์และชิ้นส่วน ด้านการส่งออกและการขายในประเทศ ตลอดจนความเห็นต่อกำลังซื้อในประเทศของลูกค้าแต่ละกลุ่มรายได้ รวมถึงปัจจัยกระตุ้นและปัจจัยฉุดรั้ง และผลกระทบต่อตลาดรถยนต์มือสอง

2.ความสามารถในการแข่งขัน โอกาส และอุปสรรคของภาคธุรกิจ การเตรียมพร้อมและปรับตัวของภาคธุรกิจเพื่อให้สอดรับกับกระแสโลกที่เปลี่ยนไป

Advertisment
  • ผลกระทบของการเข้ามาแข่งขันของรถยนต์อีวีต่อตลาดรถยนต์สันดาปในไทยและการจ้างงาน ตลอดจนแนวโน้มการลงทุนของการผลิตยานยนต์อีวีในไทยเมื่อเทียบกับประเทศในภูมิภาค
  • กระแสเศรษฐกิจสีเขียวและความยั่งยืน อาทิ มาตรการ New Vehicle EfficiencyStandard (NVES) ในออสเตรเลีย

3.ความต้องการและความสามารถในการเข้าถึงสินเชื่อของธุรกิจ

4.ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อภาครัฐ และ ธปท.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง