ตลาดหลักทรัพย์ฯ แขวนเครื่องหมาย SP หุ้น SMK ปมตั้งกรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศขึ้นเครื่องหมาย SP หุ้น SMK หลังขึ้นเครื่องหมาย NP มาครบ 3 เดือน ยังตั้งกรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วน

วันที่ 17 มิถุนายน 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ขึ้นเครื่องหมาย SP (Suspension) หลักทรัพย์ของบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) (SMK) ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป เนื่องจากบริษัทยังไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบได้ครบถ้วน

โดยก่อนหน้านี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯได้ขึ้นเครื่องหมาย “NP” (Notice Pending) หลักทรัพย์ SMK เนื่องจากไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนดได้ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป จนกว่า SMK จะดำเนินการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบได้ครบถ้วนนั้น เนื่องจาก SMK ยังไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วนภายในเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ฯกำหนด

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการในการดำเนินการต่อบริษัทจดทะเบียนที่มีกรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วน ตลาดหลักทรัพย์ฯจึงขึ้นเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ของ SMK ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป จนกว่าบริษัทจะดำเนินการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบได้ครบถ้วนตามข้อกำหนด

ทั้งนี้ หลักทรัพย์ SMK อยู่ระหว่างแก้ไขเหตุเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน กรณีส่วนผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์

Advertisment

ข่าวที่เกี่ยวข้อง