ธปท.จ่อรื้อเป้าจีดีพีใหม่ 26 มิ.ย. เหตุสภาพัฒน์ลดจีดีพีไตรมาส 1 เหลือ 2.8%

ธปท. เตรียมรื้อเป้าจีดีพีใหม่ในการประชุมกนง. 26 มิ.ย.นี้ หลังสภาพัฒน์ปรับลดจีดีพีไตรมาส 1 เหลือ 2.8 %ต่ำกว่าคาดในการประชุมกนง. เหตุส่งออกวูบจากสงครามการค้า และเศรษฐกิจโลกชะลอตัวพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เชื่ออุปสงค์ในประเทศยังคงขยายตัวต่อเนื่องจากการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน

นายทิตนันทิ์ มัลลิกะมาส ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ตามที่ประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2562 ในไตรมาส 1 ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ขยายตัวที่ร้อยละ 2.8 จากระยะเดียวกันปีก่อนนั้น ตัวเลขดังกล่าวต่ำกว่าที่ ธปท. ประเมินไว้ในรายงานนโยบายการเงิน รอบเดือนมีนาคม 2562 แต่ถือว่าใกล้เคียงกับที่ประเมินไว้ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 โดยปัจจัยหลักมาจากการหดตัวของการส่งออกสินค้าที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน และการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ขณะที่อุปสงค์ในประเทศยังคงขยายตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะการใช้จ่ายภาคเอกชน ทั้งการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนที่ขยายตัวร้อยละ 4.6 และร้อยละ 4.4 จากระยะเดียวกันปีก่อนตามลำดับ


สำหรับระยะต่อไป เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าที่ประเมินไว้จากภาคต่างประเทศเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องติดตามพัฒนาการทางเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะสถานการณ์ความขัดแย้งทางการค้าของสหรัฐฯ และจีนที่อาจส่งผลกระทบต่อการผลิตและการใช้จ่ายภาคเอกชน ทั้งนี้ ธปท. จะประเมินและเผยแพร่ประมาณการเศรษฐกิจอีกครั้งในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน วันที่ 26 มิถุนายน 2562