สรรพากรจับมือ ETDA เตรียมเปิดรับ “ตัวแทน” รับบริการนำส่ง e-Tax Invoice/e-Receipt

วันนี้ (4 มิ.ย.2562 ) นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร และ นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ. หรือ ETDA) ได้ร่วมลงนามใน “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการตรวจรับรองระบบสารสนเทศของผู้ให้บริการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และผู้ให้บริการจัดทำเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างกรมสรรพากรและสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์”

นายเอกนิติ กล่าวว่า บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยสำหรับผู้ให้บริการนำส่งข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มาใช้บริการ โดยได้ตกลงกันให้ สพธอ. เป็นหน่วยตรวจรับรองระบบสารสนเทศของผู้ให้บริการนำส่งข้อมูล e-Tax Invoice & e-Receipt (ตัวแทน) ซึ่งหลังจากนี้ จะเปิดให้ผู้สนใจสมัครเป็นตัวแทนดังกล่าว โดยขณะนี้มีผู้สนใจแล้ว 2 ราย

“กรมสรรพากรเปิดให้มีผู้ให้บริการนำส่งข้อมูล e-Tax Invoice & e-Receipt เป็นตัวแทนนำส่งข้อมูลมายังกรมสรรพากรได้ โดยต้องผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยจาก ETDA ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการรายย่อยมีความเชื่อมั่นในมาตรฐานของตัวแทน และมีทางเลือกในการใช้ตัวแทน แทนการพัฒนาระบบเอง” นายเอกนิติกล่าว

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่ต้องนำส่งใบกำกับภาษีให้กรมสรรพากร หากมีการลงทุนระบบ เพื่อการนำส่ง e-Tax Invoice & e-Receipt จะสามารถนำรายจ่ายในการลงทุนระบบการจัดทำเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ การจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เก็บใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นใดที่ใช้ร่วมกับคอมพิวเตอร์ ค่าบริการใช้พื้นที่เก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และค่าบริการที่ได้จ่ายให้แก่ผู้ให้บริการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้จ่ายไปเพื่อประโยชน์ในการจัดทำ ส่งมอบ หรือเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ สามารถหักภาษีได้ 2 เท่าภายในสิ้นปี 2562 นี้ ขณะเดียวกันผู้ประกอบการจะสามารถลดต้นทุนเอกสาร และต้นทุนอื่น ๆที่เกี่ยวข้องได้อย่างมาก และมีความสะดวกมากขึ้น

“ความร่วมมือครั้งนี้เป็นการสร้างความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงานระดับประเทศ ในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำเอกสารเกี่ยวกับระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์ของกรมสรรพากร RIVE ในด้าน Digital Transformation และตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ” นายเอกนิติกล่าว

นางสุรางคณา กล่าวว่า ภารกิจของ ETDA นอกจากงานผลักดันด้านอีคอมเมิร์ซของประเทศแล้ว ETDA ยังสนับสนุนและส่งเสริมให้การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มีความมั่นคงปลอดภัยมีมาตรฐาน ซึ่งเป็นอีกเรื่องที่ ETDA ให้ความสำคัญมากเช่นกัน

การลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการต่อยอดและสนับสนุนโครงการ National e-Payment ในด้านเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี ผ่านโครงการ e-Tax invoice และ e-Receipt ซึ่งถือว่าเป็นการสนับสนุนและผลักดันการนำส่งใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการในประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการที่มีข้อจำกัดในการจัดเตรียมระบบนำส่งข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ เช่น กลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย SMEs การมีตัวแทนจะช่วยลดทุนและเพิ่มความสะดวกในการนำส่งข้อมูลใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ให้กรมสรรพากร

“ตัวแทนจะต้องมีระบบที่ผ่านการตรวจสอบรับรองทางด้านความมั่นคงปลอดภัยที่สอดคล้องกับข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสำหรับผู้ให้บริการจัดทำ ส่งมอบและเก็บรักษาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (INFORMATION SECURITY FOR DATA MESSAGE GENERATION, TRANSFER AND STORAGE SERVICE PROVIDERS) โดย ETDA จะออกหนังสือรับรองระบบสารสนเทศฯ ให้กับผู้ผ่านการตรวจประเมินฯ ซึ่งจะต้องนำผลการตรวจฯ ที่ได้รับยื่นต่อกรมสรรพากร เพื่อใช้พิจารณาในขั้นตอนต่อไป”

ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ประกอบการที่จะเลือกใช้บริการจากผู้ให้บริการที่มีมาตรฐาน และยังเป็นการส่งเสริมให้การดำเนินงานของกรมสรรพากรในเรื่องของการจัดเก็บภาษีมีความมั่นคงปลอดภัย โปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่ง ETDA จะเตรียมเปิดให้บริการดังกล่าวในเร็ววันนี้

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ