KBANKตั้ง “ขัตติยา อินทรวิชัย” นั่งแท่นซีอีโอแบงก์แทน “บัณฑูร” ที่ขยับไปเป็นที่ปรึกษา

ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2562 มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวขัดติยา อินทรวิชัย กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของธนาคาร แทนนายบัณฑูร ล่ำซำ ที่ครบกำหนดตามสัญญา

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ยังได้แต่งตั้งนายบัณฑูร ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ประเภทกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร อีกทั้งดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาแก่คณะจัดการ โดยให้มีผลตั้งแต่ถัดจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2563 เป็นต้นไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ