“ธนารักษ์” รับลูก “สมคิด” เตรียมที่ราชพัสดุกว่า 5 หมื่นไร่ ให้ส.ป.ก.เช่า หนุนเศรษฐกิจฐานราก

“ธนารักษ์” รับลูก “สมคิด” เตรียมที่ราชพัสดุกว่า 5 หมื่นไร่ ให้ส.ป.ก.เช่า หนุนเศรษฐกิจฐานราก
“ธนารักษ์” รับลูก “สมคิด” จับมือกระทรวงเกษตร-กองทุนหมู่บ้าน พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เตรียมปล่อยที่ดินราชพัสดุให้ส.ป.ก.เช่ากว่า 5 หมื่นไร่ ยาว 30 ปี คิดค่าเช่าแค่ 200 บาทต่อไร่
นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า กรมธนารักษ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้ทำข้อตกลงร่วมกันในการนำที่ดินของราชการมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ในระดับชุมชน และสังคม ซึ่งแนวทางนี้เป็นนโยบายของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการจะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตั้งแต่ระดับชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
ขณะนี้กรมมีพื้นที่ราชพัสดุที่มีเจ้าของทั้งสิ้น 12.6 ล้านไร่ ซึ่งในจำนวนนี้ปล่อยเช่าให้หน่วยงานราชการต่างๆ กว่า 10 ล้านไร่ ดังนั้นกรมจะไปดูว่าหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เช่าที่ดินไปนำที่ดินเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์หรือไม่ หากพบว่าไม่มีการนำไปใช้ประโยชน์ จะเรียกที่ดินคืนเพื่อนำมาปล่อยให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)เช่า เพื่อนำไปมอบให้เกษตรกรทำประโยชน์ในพื้นที่ต่อไป โดยปัจจุบันสามารถยึดคืนได้แล้ว กว่า 50,000 ไร่
เบื้องต้น กรมจะให้ส.ป.ก.เช่าระยะยาว 30 ปี คิดอัตราค่าเช่า 200 บาทต่อไร่ต่อปีเท่านั้น โดยกำหนดให้เกษตรกรครอบครองที่ดินราชพัสดุไม่เกินคนละ 10 ไร่ และเมื่อปล่อยเช่าให้ส.ป.ก.นำไปมอบใช้เกษตรกรทำประโยชน์แล้ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะลงไปช่วยดูแลเรื่องสาธารณูปโภค เช่น แหล่งน้ำ ไฟฟ้า เป็นต้น ส่วนด้านเงินทุนก็มีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) และธนาคารออมสินเป็นผู้ปล่อยสินเชื่อเพื่อสนับสนุนเกษตรกร
“การร่วมมือกันทั้ง 3 หน่วยงานครั้งนี้ จะทำงานให้ช่วยเหลือประชาชนฐานรากตรงเป้าหมายมากขึ้นเพราะเดิมต่างคนต่างทำ จึงอาจจะช่วยเหลือไม่ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามในช่วงเดือนก.พ.นี้ จะนำร่องส่งมอบที่ดินราชพัสดุของกรมธนารักษ์และที่ดินของส.ป.ก.ร่วมกันเพื่อให้เกษตรกรนำไปใช้ประโยชน์ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช”
ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การร่วมมือกันครั้งนี้จะสามารถช่วยเศรษฐกิจฐานราก และประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนมีพื้นที่ทำมาหากินและที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามที่ผ่านส.ป.ก.มีการมอบเอกสารสิทธิให้ประชาชนเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) ให้กับเกษตรกรแล้ว 600,000 ไร่ จากพื้นที่ส.ป.ก.ทั้งหมดทั่วประเทศจำนวน 40 ล้านไร่ โดยการมอบพื้นที่ในแต่ละครั้งส.ป.ก.จะช่วยส่งเสริมอาชีพให้ชาวบ้าน และปรับโครงสร้างพื้นที่ให้เหมาะสมกับการเพาะปลูกด้วย
นายรักษ์พงษ์ เซ้งเจริญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ กล่าวว่า ที่ผ่านในส่วนกองทุนหมู่บ้านยังไม่มีการกำหนดทิศทางที่ชัดเจน เมื่อได้งบประมาณมาก็จะให้ผู้นำชุมชนในแต่ละหมู่บ้านนำเงินไปจัดสรร ซึ่งบางแห่งผู้นำชุมชนก็นำเงินไปปล่อยกู้ซึ่งผิดวัตถุประสงค์ของกองทุนหมู่บ้าน
“อย่างไรก็ตามต่อไปนี้จะมีการกำหนดทิศทางการใช้เงินในกองทุนหมู่บ้านทั้ง 80,000 แห่งให้ชัดเจน โดยจะดูว่าแต่ละชุมชนมีบริบทเป็นยังไง เพื่อนำมากำหนดทิศทางการใช้เงินว่าควรจะสนับสนุนอาชีพอะไรบ้างในชุมชนต่อไปนี้เพื่อให้เงินของกองทุนหมู่บ้านสนับสนุนได้ตรงกลุ่ม“
QR Code LINE@ Prachachat

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ