“EXIM BANK-NEXI” จับมือประกันส่งออกในตลาด CLMV ลดความเสี่ยงธุรกิจ “ไทย-ญี่ปุ่น”

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดเผยว่า ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับองค์กรรับประกันแห่งประเทศญี่ปุ่น (Nippon Export and Investment Insurance : NEXI) เพื่อประกันการส่งออกและการลงทุนของ EXIM BANK ซึ่งเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงของผู้ส่งออกและนักลงทุนไทยและญี่ปุ่น โดย NEXI จะเข้ามารับประกันความเสี่ยงร่วมกับธนาคาร เริ่มตั้งแต่ 30-50% สำหรับนักลงทุนญี่ปุ่นที่เข้ามาลงทุนในไทยและเข้าไปลงทุนประเทศที่ 3 โดยเฉพาะในตลาด CLMV อย่างไรก็ดี ในระยะต่อไปธนาคารมีเป้าหมายที่จะขยายความร่วมมือไปถึงกลุ่มอินเดีย และแอฟริกา

สำหรับสาเหตุที่ธนาคารขยายการประกันความเสี่ยงนั้น เป็นเพราะว่านักลงทุนญี่ปุ่นที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยมีความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจและการขับเคลื่อนประเทศของรัฐบาลไทยแล้ว นักลงทุนหน้าใหม่จากญี่ปุ่นที่เข้ามาลงทุนจึงไม่ให้ความสำคัญกับการทำประกันความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ ธนาคารจึงได้ออกแนวทางรับประกันความเสี่ยงเพิ่มขึ้น เนื่องจากแนวโน้มของนักลงทุนญี่ปุ่นที่เข้ามาลงทุนในไทยส่วนใหญ่ขยายการลงทุนไปยังตลาด CLMV ซึ่งตั้งแต่ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเกิดขึ้นแล้ว 3-4 ธุรกิจ ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจพลังงาน และการก่อสร้าง มูลค่าราว 2-3 พันล้านบาทต่อราย

ขณะที่ความร่วมมือระหว่าง EXIM BANK กับ NEXI นั้น ได้ประกันครอบคลุม ทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการให้บริการทางการเงินในรูปแบบการรับประกันและการรับประกันต่อ เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงให้ผู้ประกอบการไทยและญี่ปุ่นมั่นใจที่จะขยายการส่งออกและโครงการลงทุนเพิ่มมากขึ้น ทั้งในไทย ญี่ปุ่น และประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก อันจะนำไปสู่การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตใหม่ ๆ ของญี่ปุ่น การเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรธุรกิจของญี่ปุ่น การพัฒนาทักษะแรงงาน โดยเฉพาะ SMEs และโอกาสใหม่ ๆ ทางการตลาด

อาทิ การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในญี่ปุ่น ท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยและญี่ปุ่นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยบริการประกันการส่งออกและประกันความเสี่ยงด้านการลงทุนภายใต้ความร่วมมือระหว่างทั้งสองหน่วยงานนี้จะช่วยให้การค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับญี่ปุ่นขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ต้องกังวลความเสี่ยงจากผู้ซื้อ ประเทศผู้ซื้อ หรือประเทศเป้าหมายที่เข้าไปลงทุน นอกจากนี้ ยังช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายยิ่งขึ้น เนื่องจากผู้ประกอบการที่ใช้บริการประกันการส่งออกและประกันความเสี่ยงการลงทุนของ EXIM BANK สามารถโอนสิทธิในกรมธรรม์ประกันการส่งออกและการลงทุนเป็นหลักประกันในการขอรับสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ได้

“EXIM BANK ขยายความร่วมมือกับ NEXI ในครั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการไทยและผู้ประกอบการญี่ปุ่นซึ่งเป็นนักลงทุนรายใหญ่ของไทย ในการขยายการค้าและการลงทุนระหว่างกัน เพื่อยกระดับศักยภาพและเทคโนโลยีการผลิตในภาคอุตสาหกรรมของไทย กระตุ้นการพัฒนาสินค้าและบริการที่มีนวัตกรรม ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและภาคธุรกิจในไทยและขยายไปยังตลาด CLMV ที่มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคและโลกโดยรวม” นายพิศิษฐ์ กล่าว