“ชโย กรุ๊ป” กำไรปี’62 โตเฉียด 30% กางแผนปีชวดลุยซื้อหนี้เพิ่ม 1 หมื่นล้าน

lineid : sweetlifes

ชโย กรุ๊ป หรือ CHAYO โชว์ผลงานปี 2562 โกยกำไรสุทธิ 111.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเกือบ 30% เผยรายได้พุ่งจากการให้บริการเร่งรัดหนี้สิน 48% รวมถึงธุรกิจซื้อหนี้มาบริหาร 15% และรายได้ส่วนเพิ่มจากธุรกิจปล่อยสินเชื่อ “สุขสันต์ ยศะสินธุ์”  พร้อมประกาศแผนปี 2563 ขยายพอร์ตเพิ่ม ตั้งเป้าซื้อหนี้อีก 10,000 ล้านบาท  เตรียมงบลงทุนไว้ราว 1 พันล้านบาท C

นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CHAYO ผู้ดำเนินธุรกิจบริหารสินทรัพย์ทั้งที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน ธุรกิจเจรจาติดตามเร่งรัดหนี้สิน ธุรกิจปล่อยสินเชื่อ และกิจการศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า เปิดเผยว่า ผลประกอบการของบริษัทฯ ในงวดปี 2562 มีรายได้รวม 314.71 ล้านบาท (รวมกำไรจากการขายสินทรัพย์รอการขาย) เพิ่มขึ้น 19.9% เมื่อเทียบกับปีก่อนอยู่ที่ 262.38 ล้านบาท และมีสัดส่วนรายได้จากธุรกิจหลัก ได้แก่ รายได้ดอกเบี้ยแก่เงินให้สินเชื่อสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 79.9% (รวมกำไรจากการขายสินทรัพย์รอการขาย) รายได้จากการให้บริการติดตามหนี้ 19.50% รายได้จากการปล่อยสินเชื่อ 0.60% ของรายได้รวม

ในปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 190 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.9% เมื่อเทียบกับปีก่อนอยู่ที่ 163.95 ล้านบาท กำไรสุทธิสำหรับปีอยู่ที่ 111.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเกือบ 30% เมื่อเทียบกับปีก่อนอยู่ที่ 85.44 ล้านบาท และมีอัตรากำไรขั้นต้นใกล้เคียงปีก่อนซึ่งอยู่ที่ประมาณ 64.40% ของรายได้ โดยมีอัตรากำไรสุทธิหรือ Net Profit Margin อยู่ที่ 37.7%

การเติบโตของรายได้และกำไรในปี 2562 มีสาเหตุหลักมาจากธุรกิจซื้อหนี้มาบริหาร ซึ่งสามารถทำผลงานได้ตามเป้าหมาย โดยมีรายได้และกำไรจากการขายสินทรัพย์รอการขายอยู่ที่ 251.55 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนราว 14.5% ประกอบกับ ในปีนี้มีการตัดต้นทุนที่น้อยกว่าปีก่อน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีรายได้ดอกเบี้ยจากการปล่อยสินเชื่อเข้ามาเพิ่มขึ้นมาอีกจำนวน 1.78 ล้านบาท

สำหรับธุรกิจเร่งรัดหนี้สินมีรายได้อยู่ที่ 61.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 19.93 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเติบโตจากปีก่อน 48.09% โดยสาเหตุหลักมาจากการติดตามจัดเก็บที่มากขึ้น รวมถึง ปริมาณงานและ/หรือจำนวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้น

Advertisment

“ในปีที่ผ่านมา นับเป็นปีที่ดีของบริษัทฯ ทั้งในแง่ของรายได้และกำไร ทำสถิติสูงสุดใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 ใช้งบลงทุนจำนวนประมาณ 667 ล้านบาท สำหรับซื้อหนี้ด้อยคุณภาพเข้ามาบริหารในจำนวนประมาณ 13,900 ล้านบาท ส่งผลให้มูลหนี้คงค้าง ณ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีพอร์ตหนี้บริหารอยู่ที่ 50,427 ล้านบาท แบ่งเป็นหนี้ที่ไม่มีหลักประกันประมาณ 35,535 ล้านบาท และหนี้ที่มีหลักประกันประมาณ 14,892 ล้านบาท” นายสุขสันต์กล่าว

ขณะที่แผนการดำเนินงานในปี 2563 บริษัทฯ ตั้งเป้ารายได้เติบโตไม่ต่ำกว่า 20% เมื่อเทียบกับปีก่อน ตั้งเป้าซื้อหนี้ด้อยคุณภาพเข้ามาบริหารเพิ่มเติมอีกกว่า 10,000 ล้านบาท ด้วยการตั้งงบลงทุนเพื่อซื้อหนี้ไว้ประมาณ 1,000 ล้านบาท แบ่งเป็นใช้สำหรับซื้อหนี้ที่มีหลักประกัน 700 – 800 ล้านบาท และซื้อหนี้ไม่มีหลักประกันอีก 200 – 300 ล้านบาท โดยเชื่อว่าหนี้ด้อยคุณภาพในระบบมียังมีอยู่สูงเนื่องจากเศรษฐกิจไม่ดี ดังนั้นสถาบันการเงินจะทยอยขายหนี้ด้อยคุณภาพออกมาอย่างต่อเนื่อง

สำหรับธุรกิจปล่อยสินเชื่อปีนี้ วางเป้าหมายปล่อยสินเชื่อไว้ที่ 200 ล้านบาท แต่จะดำเนินการค่อยเป็นค่อยไปอย่างรอบคอบ เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจไม่ดี โดยสัดส่วนรายได้ในปี 2563 นี้ยังคงมาจากธุรกิจหลักหรือธุรกิจซื้อหนี้มาบริหารประมาณ 75 – 80% ธุรกิจให้บริการเร่งรัดหนี้สินประมาณ 15 – 20% และธุรกิจปล่อยสินเชื่อประมาณ 1 – 5% ของรายได้ทั้งหมด

“แนวโน้มยอดหนี้เสียในปี 2563 คาดว่ายังคงมีเพิ่มมากขึ้น โดยหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) คาดว่าจะยังมีอยู่ในระบบจำนวนมาก จากสถาบันการเงินมีภาระตั้งสำรองตาม TFRS9 เพิ่มขึ้น ซึ่งเราคาดว่าจะมีหนี้เสียรวมทั้งระบบอยู่ที่ราว 5 แสนล้านบาท และเป็นหนี้ที่สถาบันการเงินจะปล่อยออกมาประมูลราว 2.0 – 3.0 แสนล้านบาท CHAYO ตั้งเป้าซื้อหนี้ไว้ที่ประมาณ 10,000 ล้านบาท โดยวางงบลงทุนไว้ประมาณ 1,000 ล้านบาท และ ซึ่งเป็นตัวเลขใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ส่วนธุรกิจรับจ้างติดตามหนี้คาดว่าจะมีฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นจากธุรกิจ Digital Money ที่ไม่มีหน่วยงานติดตามหนี้เป็นของตัวเองอีกด้วย และธุรกิจปล่อยสินเชื่อก็น่าจะสามารถปล่อยได้มากขึ้นโดยจะเน้นไปที่สินเชื่อที่มีหลักประกันประมาณ 80 – 90% และสินเชื่อแบบไม่มีหลักประกัน 10 – 20%” นายสุขสันต์กล่าว

Advertisment