กรมศุลกากรยันไม่ปิดด่าน​ เปิดทำการตามปกติทุกแห่งทั่วประเทศ

จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและเป็นวงกว้าง และหลายจังหวัดได้มีการระงับการเดินทางเข้า-ออกของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่อนปรนการค้า และช่องทางอื่น ๆ ตลอดจนแนวชายแดนในบางพื้นที่ เป็นการชั่วคราว นั้น
 
กรมศุลกากร ขอแจ้งให้ทราบว่า การนำเข้า-ส่งออกสินค้า และสินค้าผ่านแดน สามารถดำเนินการได้ ปกติ ทั่วประเทศ ตามระเบียบกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การดำเนินการดังงกล่าวให้ถือปฏิบัติตามแต่ละจังหวัดประกาศกำหนด ท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ณ ที่ทำการศุลกากรในพื้นที่ หรือ สายด่วนกรมศุลกากร 1164 หรือ ศูนย์บริการศุลกากร (Customs Care Center) โทรศัพท์ 02-667-6656 หรือ webstie:ccc.customs.go.th

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ