TEAMG เซ็นรับงานใหม่ 5 โครงการ มูลค่า 1,041 ล้าน

วันที่ 9 เมษายน 2563 นายอภิชาติ สระมูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TEAMG แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) เรื่องการลงนามสัญญาโครงการใหม่ 5 โครงการที่สำคัญในเดือนกุมภาพันธ์-เดือนเมษายน 2563 มูลค่ารวมเป็นเงินประมาณ 1,041 ล้านบาท(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ทั้งนี้การได้มาซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไปที่บริษัทได้อนุมัติไว้แล้ว โดยมีรายละเอียดงานดังต่อไปนี้

1.สัญญาจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน โดยบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท ได้แก่ บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จำกัดบริษัท ทีม เอสคิว จำกัดและบริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด โดยมีสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เป็นผู้ว่าจ้าง มีระยะเวลาดำเนินการ 68เดือน

2.สัญญาจ้างที่ปรึกษาประจำเพื่อสำรวจและออกแบบศึกษารายละเอียดเบื้องต้น วิเคราะห์ และประเมินผล สำหรับการดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ของกรมทางหลวง มีระยะเวลาดำเนินการ 240 วัน

3.สัญญาจ้างโครงการจัดหาและติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนห้วยทา ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ โดยบริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด มีกรมชลประทาน เป็นผู้ว่าจ้าง ระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน

4.สัญญาจ้างโครงการจัดหาและติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนแบบอัตโนมัติอ่างเก็บน้ำห้วยค้อ ตำบลเขวาไร่ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม โดยบริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด มีกรมชลประทาน เป็นผู้ว่างจ้าง ระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน

5.สัญญาจ้างโครงการจัดหาและติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนแบบอัตโนมัติอ่างเก็บน้ำบ้านเพชร ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ โดยบริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด มีกรมชลประทาน เป็นผู้ว่าจ้าง ระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ