กรุงไทยพยุงลูกค้า “รายย่อย-ธุรกิจ” สู้วิกฤตโควิดผ่าน 5 มาตรการ

กรุงไทย พยุงลูกค้า “รายย่อย-ธุรกิจ” สู้วิกฤตโควิด-19 ผ่าน 5 มาตรการ เป็นเงินกว่า 1.12 ล้านล้านบาท

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า นับแต่เกิดปัญหาเศรษฐกิจและการแพร่ระบาดของโควิด-19 ธนาคารได้เร่งให้ความช่วยเหลือและดูแลลูกค้าอย่างต่อเนื่องด้วยมาตรการต่าง ๆ ทั้งมาตรการที่เข้าร่วมกับกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย และของธนาคารเอง รวมทั้งสิ้น 5 มาตรการ เพื่อเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ให้สามารถเดินหน้าธุรกิจต่อไปได้ ในวงเงินรวมกว่า 1.12 ล้านล้านบาท ซึ่งได้ให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามลูกค้าอย่างใกล้ชิดทั่วประเทศ ด้วยมาตรการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม

สำหรับ 5 มาตรการที่ธนาคารกรุงไทยดูแลลูกค้า ประกอบด้วย มาตรการที่ 1 ลูกค้าสินเชื่อบุคคลภายใต้กำกับ และลูกค้าสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ที่วงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท พักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยนาน 4 เดือน ลดดอกเบี้ยลง 0.25% ต่อปี จากสัญญากู้เดิมนาน 4 เดือน มาตรการที่ 2 ลูกค้าบุคคลและลูกค้าสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ที่มีเอกสารแสดงรายได้ลดลง พักชำระเงินต้น (ชำระเฉพาะดอกเบี้ย) นาน 6 เดือน ลดดอกเบี้ยลง 0.25% ต่อปี จากสัญญากู้เดิมนาน 6 เดือน มาตรการที่ 3 ลูกค้าธุรกิจที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน 100 ล้านบาท พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยนาน 6 เดือนอัตโนมัติ มาตรการที่ 4 ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางขึ้นไป ที่มีเอกสารแสดงรายได้ลดลง พักชำระหนี้เงินต้นวงเงินสินเชื่อระยะยาว (Term Loan) สูงสุด12 เดือน ขยายระยะเวลาชำระหนี้สำหรับตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)และสินเชื่อเพื่อการค้าต่างประเทศ สูงสุด 6 เดือน มาตรการที่ 5 ลูกค้าธุรกิจที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 500 ล้านบาท สนับสนุนสินเชื่อ Soft Loan วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 20% ของยอดหนี้คงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2562 ระยะเวลากู้สูงสุด 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 2 ปีแรก 2% ต่อปี พักชำระเงินต้นสูงสุด 12 เดือน ไม่ต้องชำระดอกเบี้ย 6 เดือนแรก

นายณัฐพงษ์ ชูรัตน์ ผู้บริหารบริษัท Impex Marine ผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งน้ำมันระหว่างประเทศ ลูกค้าธนาคารกรุงไทย สำนักงานเขตจตุจักร สาขาอ.ต.ก. กล่าวว่า วิกฤตที่เกิดขึ้นครั้งนี้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ธุรกิจการบิน ธุรกิจการท่องเที่ยวเดินทางหยุดนิ่ง โดยส่งผลกระทบให้รายได้บริษัทหายไปทันทีกว่า 50 % ซึ่งธนาคารกรุงไทยได้ช่วยดูแลการลดต้นทุน พักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนทันที

นายฑิฆัมพร แก้วหลากสี เจ้าของแบรนด์ Theguard Original T-Shirt Shop ขายเสื้อผ้าในแพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ลูกค้าธนาคารกรุงไทย สำนักงานเขตบางบอน สาขาบิ๊กซีบางปะกอก กล่าวว่า วิกฤตครั้งนี้หนักหนามาก ห้างปิด พ่อค้าแม่ค้าต่างจังหวัดที่เป็นลูกค้าไม่มีการซื้อขาย เพราะตลาดปิดตามมาตรการรัฐ โดยธนาคารช่วยพักชำระเงินต้นสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 3 เดือน สินเชื่อธุรกิจพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนทันที ซึ่งตนจะนำสิ่งที่ธนาคารช่วยเหลือไปช่วยลูกค้าอีกทอดหนึ่ง โดยขยายเวลาเครดิตให้ลูกค้านานขึ้น

น.ส.ศศิอำไพ ศิริวิโรจน์ เจ้าของซิเคด้า มาร์เก็ต หัวหิน ลูกค้าธนาคารกรุงไทย สำนักงานธุรกิจหัวหิน กล่าวว่า ธนาคารกรุงไทยเป็นที่แรก ซึ่งให้ความช่วยเหลือ โดยพักชำระเงินต้นนาน 12 เดือน และให้ Soft Loan มาเพิ่มสภาพคล่องให้กับธุรกิจ ทำให้มั่นใจว่า จะสามารถรับมือและผ่านวิกฤตินี้ไปได้