2 ทายาท “ประกันภัยไทยวิวัฒน์” ซื้อหุ้นบริษัทเพิ่ม

บริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จํากัด (มหาชน) หรือ TVI แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ตามแบรายงานการได้มาหรือจําหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ246-2) ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 (วันที่ทํารายการ 25 พฤษภาคม 2563) ของผู้บริหาร 2 ท่านคือ

1.นางสาวเจนจิรา อัศวะธนกุล รองกรรมการผู้อํานวยการ ได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทจํานวนร้อยละ 0.9710 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของหุ้นสามัญของบริษัท

2.นายเทพพันธ์ อัศวะธนกุล รองกรรมการผู้อํานวยการ ได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทจํานวนร้อยละ 0.9710 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของหุ้นสามัญของบริษัท

เมื่อรวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ของกลุ่ม (บริษัทเจน พันธ์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด) เป็นผลให้กลุ่มถือครองหุ้นสามัญของบริษัทฯ ภายหลังการได้มาในครั้งนี้คิดเป็นร้อยละ 15.2366% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างการบริหารงานการจัดการตลอดจนนโยบายการดําเนินธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด

ทั้งนี้ปัจจุบัน นายเทพพันธ์ อัศวะธนกุล เป็นผู้ถือหุ้นอันดับ 6 จำนวนหุ้น 12.6 ล้านหุ้น สัดส่วน 4.16% และนางสาวเจนจิรา อัศวะธนกุล เป็นผู้ถือหุ้นอันดับ 7 จำนวนหุ้น 12.6 ล้านหุ้น สัดส่วน 4.16%

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ