“ไมเนอร์” เสนอขายหุ้นกู้วงเงิน300ล้านเหรียญ แก่นักลงทุนสถาบันต่างประเทศ

“ไมเนอร์” เสนอขายหุ้นกู้วงเงิน 300 ล้านเหรียญ แก่นักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ดอกเบี้ย 3.10% หวังเพิ่มสภาพคล่อง

นายไบรอัน เจมส์ เดลานี่ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ MINT แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า บริษัทได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ให้กับนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ จำนวนรวม 300 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.ผู้ออกหุ้นกู้: บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

2.ผู้ค้ำประกัน: ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

3.อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ค้ำประกัน: Baa1/BBB+/BBB แนวโน้ม “คงที่” โดยบริษัท Moody’s/S&P/Fitch

4.อันดับความน่าเชื่อถือของผู้หุ้นกู้ที่คาดว่าจะได้รับ: Baa2/BBB โดยบริษัท Moody’s/Fitch

5.ประเภทของหุ้นกู้: หุ้นกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ประเภทไม่ด้อยสิทธิและมีประกัน

6.วงเงินหุ้นกู้ที่ออก : จำนวน 300 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา

7.อัตราดอกเบี้ย : คงที่ 3.10% ต่อปี ชำระดอกเบี้ย ทุก 6 เดือน ของทุกปีจนถึงวันที่ครบกำหนดไถ่ถอนก่อนกำหนดวันแรก

8.วันที่ออกหุ้นกู้ : 29 มิถุนายน 2563

9.วันที่ไถ่ถอนก่อนกำหนดวันแรก : 29 มิถุนายน 2566

10.อายุหุ้นกู้ : ไม่กำหนดอายุ

11.วัตถุประสงค์การใช้เงิน : เพื่อชำระคืนเงินกู้และเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท

12.ผู้จัดการการจัดจำหน่าย HSBC, ANZ, Merrill Lynch (Singapore) และ Standard Chartered Bank

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ