สุดฮอต! บอนด์หน่วยละ 1 บาท ขายเกลี้ยงภายใน 2 นาที

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า พันธบัตรออมทรัพย์รุ่น วอลเล็ต สบม. (สะสมบอนด์มั่งคั่ง) ที่เปิดการซื้อขายบนแอปพลิเคชันเป๋าตัง ซึ่งเป็นการซื้อขายพันธบัตรออมทรัพย์ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลครั้งแรกของประเทศไทยนั้น มีการซื้อขายเต็มวงเงินที่กำหนดไว้ 200 ล้านบาทแล้ว ภายใน 2 นาที หลังจากที่ได้มีการเปิดจำหน่ายวันนี้ (24 มิ.ย.63) ตั้งแต่เวลา 8.30 น.

สำหรับพันธบัตรรุ่นดังกล่าว ได้กำหนดหน่วยลงทุน หน่วยละ 1 บาท รูปแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) รุ่นอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.7% ต่อปี ขณะที่การจ่ายดอกเบี้ย จะจ่ายปีละ 2 งวด ผ่านวอลเล็ต สบม. ในวันที่ 24 ธ.ค. และ 24 มิ.ย.ของทุกปี และจะครบอายุไถ่ถอน วันที่ 24 มิ.ย.66

“จะมีการเปิดซื้อขายพันธบัตรรุ่นดังกล่าว เฟส 2 หรือไม่นั้น ขณะนี้ยังไม่มีการพิจารณา แต่ระยะต่อไปก็น่าจะมีการเปิดซื้อขายพันธบัตรอีก ในช่วงเวลาที่เหมาะสม เนื่องจากพันธบัตรรุ่นดังกล่าว เป็นการทดลองนวัตกรรมการซื้อขายพันธบัตรผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเท่านั้น”

ทั้งนี้ ทราบผลแล้วว่าประชาชนต่างให้ความสนใจ และได้รับคำชมว่าประชาชนสามารถซื้อพันธบัตรสะดวกสบาย รวมทั้งเยาวชนที่มาอายุต่ำกว่า 20 ปี ก็ให้ความสนใจ เข้ามาลงทะเบียนรอซื้อพันธบัตรรุ่นดังกล่าวจำนวนมาก ซึ่งถือว่าตอบโจทย์วัตถุประสงค์ของกระทรวงการคลัง ที่ต้องการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับนักลงทุน โดยเฉพาะกลุ่มนักลงทุนหน้าใหม่ ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ช่วยสร้างนิสัยการออมให้กับเยาวชน ด้วยผลิตภัณฑ์ที่อยู่บนแพลตฟอร์มที่ทันสมัย