ธนารักษ์ เดินหน้ามอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ 15 จังหวัด เริ่ม 3 ส.ค.นี้

นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ ภาพประกอบข่าวคอนโดราชการ

วันนี้ (30 กรกฎาคม 2563) นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังโดยกรมธนารักษ์   ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ โดยการรับรองสิทธิด้วยการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุภายใต้โครงการ               “ธนารักษ์ประชารัฐ” มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 จนถึงปัจจุบัน ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย        ที่กำหนดไว้ และตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป กรมธนารักษ์ได้จัดกิจกรรมมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุให้กับประชาชน ในอีก 15 จังหวัด ประกอบด้วย

 1. จังหวัดนครสวรรค์      ณ บริเวณชุมชนบ้านเขาดิน อำเภอท่าตะโก ช่วงเดือน สิงหาคม – กันยายน 2563
 2. จังหวัดกาฬสินธุ์    ณ เขื่อนลำปาว ช่วงเดือน สิงหาคม – กันยายน 2563
 3. จังหวัดเชียงใหม่        ณ เทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง ช่วงเดือน สิงหาคม – กันยายน 2563
 4. จังหวัดนครราชสีมา    ณ ศาลาประชาคมอำเภอปากช่อง ช่วงเดือน สิงหาคม – กันยายน 2563
 5. จังหวัดขอนแก่น        ณ ศาลาราชประชาสมาสัย อำเภอบ้านแฮด ช่วงเดือน สิงหาคม – กันยายน 2563
 6. จังหวัดชลบุรี             ณ วัดช่องแสมสาร  อำเภอสัตหีบ วันที่ 3 สิงหาคม 2563
 7. จังหวัดจันทบุรี          ณ นิคมแพร่งขาหยั่ง อำเภอท่าใหม่ วันที่ 3 สิงหาคม 2563
 8. จังหวัดมหาสารคาม    ณ วัดบ้านวังไผ่ อำเภอเมือง วันที่ 10 สิงหาคม 2563
 9. จังหวัดบึงกาฬ          ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ วันที่ 13 สิงหาคม 2563
 10. จังหวัดสุราษฎร์ธานี    ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา วันที่ 21 สิงหาคม 2563
 11. จังหวัดบุรีรัมย์           ณ เทศบาลเมืองนางรอง วันที่ 25 สิงหาคม 2563
 12. จังหวัดสุรินทร์           ณ หอประชุมจังหวัดสุรินทร์ (หลังเก่า) อำเภอเมืองสุรินทร์ วันที่ 25 สิงหาคม 2563
 13. จังหวัดเชียงราย        ณ ที่ทำการนิคมแม่ลาว วันที่ 28 สิงหาคม 2563
 14. จังหวัดราชบุรี           ณ ที่ว่าการอำเภอสวนผึ้ง วันที่ 8 กันยายน 2563
 15. จังหวัดกาญจนบุรี ณ ชุมชนบ้านพุน้ำร้อน อำเภอเมือง วันที่ 8 กันยายน 2563

ทั้งนี้ เมื่อรัฐรับรองสิทธิการใช้ที่ดินของราชการ โดยสร้างประโยชน์ในที่ดินนั้นให้แก่ประชาชนแล้ว ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย ทำการเกษตรกรรม หรือประกอบกิจการต่างๆ ในที่ดินของรัฐอย่างถูกต้องตามกฎหมายก็จะเป็นส่วนช่วยให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในสังคมมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสามารถแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐได้อีกทางหนึ่งด้วย

นายยุทธนา กล่าวต่อว่า จัดกิจกรรมมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุในครั้งนี้ กรมธนารักษ์จะดำเนินการเปิดตลาดชุมชนในพื้นที่แต่ละจังหวัดไปในคราวเดียวกันนี้ด้วย ผ่านโครงการ “เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ” ซึ่งเป็นการจัดหาพื้นที่จำหน่ายสินค้า สร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยมีรูปแบบเป็นที่ประชุมอเนกประสงค์ และเป็นพื้นที่จัดตลาดชุมชน เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน และช่วยสนับสนุนให้เศรษฐกิจฐานรากในชุมชนต่างๆ แข็งแกร่งมากขึ้น โดยการสร้างโอกาสฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่ให้แก่ผู้ประกอบการในชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างรายได้ในทุกระดับ  อธิบดีกรมธนารักษ์กล่าวในที่สุด

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ