สรรพากร ออกนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผู้จ่ายภาษีบนโลกดิจิทัล

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า กรมสรรพากรในฐานะหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีอากร ได้ออกประกาศกรมสรรพากร เรื่อง “นโยบายธรรมาภิบาลข้อมูลของกรมสรรพากร พ.ศ. ๒๕๖๓” ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เพื่อยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลให้เป็นมาตรฐานสากล มีความปลอดภัย สามารถป้องกันภัยคุกคามทางดิจิทัล อำนวยความสะดวกแก่ผู้เสียภาษี หน่วยงาน และประชาชน รวมทั้งยกระดับการให้บริการภาครัฐในระบบดิจิทัล

ให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการบริหารงาน และการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) รวมถึงกฎหมาย และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง

โฆษกกรมสรรพากร กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอให้ผู้เสียภาษี และผู้ประกอบการทุกท่าน มั่นใจในการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ของกรมสรรพากร เช่น ระบบยื่นแบบแสดงรายการผ่านอินเทอร์เน็ต (e-Filing) ระบบตรวจสอบข้อมูลค่าลดหย่อนและสิทธิประโยชน์ทางภาษี (My Tax Account) หรือใช้ระบบการจัดทำและนำส่งข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) ได้อย่างสบายใจ และเชื่อมั่นในความปลอดภัย ไม่ต้องกังวลว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกคุกคาม
หรือ ถูกเปิดเผยโดยมิชอบแต่อย่างใด

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ