“ปูนใหญ่-บุญถาวร” ตั้งบริษัทร่วมทุน “เอสซีจี-บุญถาวร โฮลดิ้ง” ลุยธุรกิจในอาเซียน

“เอสซีจี รีเทล-บุญถาวร” จัดตั้งบริษัทร่วมทุน “เอสซีจี-บุญถาวร โฮลดิ้ง” ลุยธุรกิจค้าปลีกออกแบบสินค้าและบริการเกี่ยวกับบ้านแบบครบวงจรทั้งในไทยและภูมิภาคอาเซียน ทุนจดทะเบียน 525 ล้านบาท ถือหุ้น 51:49%

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCC แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า บริษัทเอสซีจี รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด (เอสซีจีรีเทล) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ SCC ถือหุ้นทั้งหมด ได้เข้าทำสัญญาร่วมทุนกับบริษัท บุญถาวร กรุ๊ป จำกัด และบริษัท บุญถาวร เซรามิค จำกัด จัดตั้งบริษัท เอสซีจี-บุญถาวร โฮลดิ้ง จำกัด “เอสซีจี-บุญถาวร โฮลดิ้ง” เพื่อขยายความร่วมมือในการดำเนินธุรกิจร้านค้าปลีกออกแบบสินค้าและบริการเกี่ยวกับบ้านแบบครบวงจรทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน

ซึ่งจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นในด้านการประดับและตกแต่งภายใน รวมทั้งงานภายนอกอาคาร โดยบริษัทร่วมทุนนี้มีทุนจดทะเบียน 525 ล้านบาท มีสัดส่วนการถือหุ้นระหว่าง เอสซีจี รีเทล และบุญถาวร 51 :49% ตามลำดับ

ทั้งนี้การร่วมทุนกับบุญถาวรก่อนหน้านี้ได้เปิดสาขาในประเทศไทยมาแล้ว 11 สาขา โครงการลงทุนดังกล่าวเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีขนาดของรายการเท่ากับ 0.04% ของมูลค่าของสินทรัพย์รวม ตามงบการเงินรวมของ SCC สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน2563 โดยเมื่อรวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการเข้าทำรายการนี้จะเท่ากับ 0.06% ดังนั้นการรายงานสารสนเทศข้างต้นจึงไม่เข้าข่ายที่จะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และไม่ใช่รายการที่เกี่ยวโยงกัน

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ