ธปท. ยันเงินกองทุนแบงก์ไม่ได้ลดลงถึงระดับที่น่ากังวล จากผลกระทบโควิด-19

ธปท.กนง.

ธปท. ยันเงินกองทุนแบงก์ไม่ได้ลดลงถึงระดับที่น่ากังวล จากการช่วยเหลือลูกค้าจากผลกระทบโควิด-19

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเมธี สุภาพงษ์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ตอบคำถามนักวิเคราะห์ ในงาน Analyst Meeting ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 14 ต.ค.ที่ผ่านมา ถึงด้านมาตรการช่วยเหลือผลกระทบจากโควิด-19

โดยนักวิเคราะห์สอบถามว่า ธปท. รักษาเสถียรภาพของระบบการเงินโดยให้สถาบันการเงินรักษาเงินกองทุนไว้ในระดับสูง สิ่งที่นักลงทุนติดตามอย่างใกล้ชิด คือ เรื่องการงดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และ ธปท. แจ้งว่าจะพิจารณาจากการวิเคราะห์เงินกองทุนที่ธนาคารพาณิชย์ส่งข้อมูลให้ในช่วงปลายเดือนตุลาคม 2563 จึงอยากขอความชัดเจนในประเด็นนี้

ซึ่งนายเมธี ตอบว่าก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโควิด 19 ธนาคารพาณิชย์มีเงินกองทุนที่อยู่ในระดับสูงค่อนข้างมาก เมื่อเกิดวิกฤตโควิด 19 ขึ้น ธปท. ออกมาตรการช่วยเหลือ ผลกระทบที่เกิดขึ้นส่งผลให้เงินกองทุนลดลงบ้าง แต่ไม่ได้ลดลงจนถึงระดับที่น่ากังวล ด้านสถาบันการเงินเองได้เตรียมมาตรการต่าง ๆ เพื่อจะรักษาเงินกองทุนให้อยู่ในระดับที่พอเพียง

ดังนั้น ธปท. ไม่ได้มีเป้าว่าเงินกองทุนจะต้องกลับไปอยู่ในระดับก่อนหน้าโควิด-19 สำหรับเรื่องการจ่ายเงินปันผล ยังคงต้องรอผลการวิเคราะห์ของระดับเงินกองทุนแต่ละธนาคารก่อนว่าจะเป็นอย่างไร