“กนง.” มีมติเอกฉันท์คงดอกเบี้ยนโยบาย 0.50% หนุนเศรษฐกิจฟื้นตัว

แบงก์ชาติ

คณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.) มีมติเอกฉันท์คงดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 0.50% ต่อปี หนุนเศรษฐกิจฟื้นตัว เพื่อรักษาขีดความสามารถในการดำเนินนโยบายที่มีจำกัด คาดเศรษฐกิจปีนี้หดตัว -6.6%

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 นายทิตนันทิ์ มัลลิกะมาส ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และในฐานะเลขานุการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการฯ มีมติเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ 0.50% ต่อปี โดยมีคณะกรรมการ 1 ท่านลาประชุม

ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินเศรษฐกิจไทยในปี 2563 มีความเสี่ยงด้านต่ำและความไม่แน่นอนสูงในระยะข้างหน้า จึงเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยไว้และรักษาขีดความสามารถในการดำเนินนโยบายการเงินที่มีจำกัด เพื่อใช้ในจังหวะที่เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

โดยคาดว่าเศรษฐกิจจะหดตัว -6.6% ในปี 2563 ดีกว่าประเมินไว้เดิมจากภาคบริโภคเอกชนและการส่งออกที่ฟื้นตัวดีขึ้น

Advertisement