5 บริษัทดังแห่เปิดขาย “หุ้นกู้” ต้อนรับปีฉลู ดอกเบี้ยสูงสุด 6.8% ต่อปี

เงิน

ธุรกิจยักษ์ใหญ่“ซีพีเอฟ-อนันดา-ศรีสวัสดิ์-เมเจอร์-ชาญอิสสระ” เร่งระดมทุนเปิดขาย “หุ้นกู้” ท่ามกลางโควิด-19ระบาดช่วงม.ค.64 จ่ายดอกเบี้ยสูงสุด 6.8%ต่อปี

วันที่ 3 มกราคม 2564 ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า ท่ามกลางการระบาดของไวรัสโควิด-19 บริษัทธุรกิจขนาดใหญ่ยังคงเดินหน้าระดมทุนด้วยการเสนอขายตราสารหนี้หรือ “หุ้นกู้” เพื่อตุนสภาพคล่องรองรับการดำเนินธุรกิจ และในช่วงเดือนมกราคม 2564 ก็มีบริษัทเสนอขายหุ้นกู้หลายบริษัท ขอรวบรวมมาเป็นทางเลือกในการลงทุนในช่วงภาวะดอกเบี้ยต่ำ 5 บริษัท ดังนี้

1. บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือ “ซีพีเอฟ” (CPF) เสนอขายหุ้นกู้ฯ จำนวน 5 รุ่น ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป รวมทั้งผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยหุ้นกู้ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ลงทุนทั่วไปมี 4 รุ่น คือ หุ้นกู้อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.99% ต่อปี อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.15% ต่อปี อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.60% ต่อปี และ อายุ 12 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.80% ต่อปี

สำหรับหุ้นกู้อายุ 2 ปีเป็นรุ่นที่จำหน่ายให้กับผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น ทั้งนี้หุ้นกู้ฯ ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากทริสเรทติ้งที่ A+ โดยจะเสนอขายในวันที่ 18-21 มกราคม2564 ผ่านสถาบันการเงิน 7 แห่ง ประกอบด้วย ธ.กรุงไทย ธ.กสิกรไทย ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.ออมสิน ธ.ซีไอเอ็มบี (ไทย) ธ.ทหารไทย และ บล. เกียรตินาคินภัทร

โดยการระดมทุนครั้งนี้ของบริษัทเป้าหมายเพื่อนำมาชำระคืนหนี้ที่ครบกำหนดและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนรวมถึงเพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต

2. บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ (ANAN) ผู้นำตลาดคอนโดมิเนียม เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและมีผู้แทนถือหุ้นกู้ 2 รุ่น อายุ 1 ปี 9 เดือน ผลตอบแทน 3.90% ต่อปี และอายุ 3 ปี ผลตอบแทน 4.50% ต่อปี มูลค่าไม่เกิน 1,500 ล้านบาท และมีส่วนสำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 1,000 ล้านบาท รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,500 ล้านบาท ผ่าน 5 สถาบันการเงิน จ่ายเงินปันผลทุก3เดือน

โดยจะเสนอขายให้ผู้ลงทุนทั่วไป ระหว่างวันที่ 12 – 14 ม.ค. 2564 สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้จากทริส เรทติ้ง ที่ระดับ “BBB”

3.บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (SAWAD) เสนอขายหุ้นกู้ 2 ชุด จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ค้ำประกันโดยบริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี 4 เดือน 17 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2566 อัตราดอกเบี้ย 3.00– 3.15% ต่อปี ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 อัตราดอกเบี้ย 3.25– 3.40% ต่อปี

โดยเป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนรายใหญ่และนักลงทุนสถาบันระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม และ 25-26 มกราคม2564 ทั้งนี้อันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้จากทริส เรทติ้ง ที่ระดับ “BBB”

Advertisement

4. บมจ. เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ (MJD) เสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2564 มูลค่าไม่เกิน 2,000 ล้านบาท อายุ 2 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ.2566 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.80% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยเปิดจองซื้อหุ้นกู้ในวันที่ 12-14 ม.ค.64

บริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ “BB+” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด มีวัตถุประสงค์นำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ รุ่น MJD214A ที่จะครบกำหนดชำระในวันที่ 30 เม.ย.64 จำนวน 2,500 ล้านบาท

5.บมจ. ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ (CI) เปิดจองหุ้นกู้อายุ 2 ปี11เดือน อัตราดอกเบี้ย6.70% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก3เดือน โดยเสนอขายให้ผู้ลงทุนรายใหญ่และนักลงทุนสถาบันระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม 2564 อันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้จากทริส เรทติ้ง ที่ระดับ “BB+”