เริ่มแล้ว! หุ้น OR เปิดจองผ่าน 3 แบงก์ใหญ่ วันนี้ (24 ม.ค.)

หลังบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ (OR) ประกาศ เปิดให้นักลงทุนทั่วไป จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยวันนี้ (24 มกราคม) เป็นวันแรก ของการจองซื้อหุ้น OR 

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถจองซื้อหุ้นได้ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ โดยซื้อผ่านธนาคาร 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงไทย

“ประชาชาติธุรกิจ” สรุปขั้นตอน พร้อมเงื่อนไข การจองซื้อหุ้น OR ผ่าน 3 ธนาคารข้างต้น ดังนี้

               

จองหุ้น OR กับธนาคารกสิกรไทย

นักลงทุนที่สนใจจองซื้อหุ้น OR ผ่านธนาคารกสิกรไทย มีรายละเอียดดังนี้

 • เปิดให้จองซื้อหุ้นตั้งแต่ วันที่ 24 มกราคม (09.00 น.) – 2 กุมภาพันธ์ 2564 (12.00 น.)
 • เปิดจองขั้นต่ำจำนวน 300 หุ้น และเพิ่มจำนวนครั้งละ 100 หุ้น ในราคา IPO หุ้นละ 18 บาท ผ่าน 2 ช่องทางของธนาคาร
 • ประกาศผลจัดสรรวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564

ช่องทางการจองผ่าน “กสิกร”

เพียงเป็นลูกค้าของธนาคารกสิกรไทย และชำระเงินผ่าน K PLUS หรือเลือกชำระผ่าน Mobile Banking ของธนาคารต่าง ๆ สามารถทำรายการได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือหากลูกค้าสนใจจองซื้อหุ้น OR แต่ยังไม่มีบัญชีของธนาคาร และยังไม่มีแอพพลิเคชั่น K PLUS สามารถเปิดบัญชี e-Savings ได้ที่ www.kasikornbank.com/kplus และยืนยันตัวตนที่จุด K-CHECK ID ที่สาขาของธนาคาร ห้างสรรพสินค้า Big C และที่ทำการไปรษณีย์ไทย ก็สามารถทำการจองซื้อหุ้น OR ได้เช่นกัน

 • จองผ่านช่องทางสาขา 

ลูกค้าสามารถเลือกรับบริการ โดยจองคิวเข้าสาขาได้ตามวันเวลาทำการของสาขา ที่เว็บไซต์ www.kasikornbank.com เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าไม่ต้องรอมาคิวที่สาขาเป็นเวลานาน หรือสามารถเข้ามาจองซื้อหุ้นที่สาขาของธนาคารในวันและเวลาทำการ

เอกสารที่ต้องจัดเตรียม

 • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (หรือ สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีลูกค้าสัญชาติอื่น)
 • สำเนาหน้าแรกสมุดเงินฝาก พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • เลขที่บัญชีพอร์ตหุ้น (หากรับหุ้นเข้าบัญชีหุ้นที่เปิดกับบริษัทหลักทรัพย์ ไม่จำกัดว่าต้องเป็น K Securities เท่านั้น)
 • หากชำระเงินด้วยเช็ค ให้ทำเช็คสั่งจ่าย “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน OR สำหรับผู้จองซื้อรายย่อย” โดยจ่ายเช็คได้ถึงเที่ยงวันของวันที่ 1 กุมภาพันธ์ เท่านั้น
 • ใบจองซื้อที่กรอก และลงนามครบ 2 จุด หากออกเป็นใบหุ้น ให้ระบุที่อยู่ที่ใช้ในการจัดส่งใบหุ้นให้ชัดเจน

จองหุ้น OR กับธนาคารกรุงเทพ

นักลงทุนที่สนใจจองซื้อหุ้น OR ผ่านธนาคารกรุงเทพ มีรายละเอียดดังนี้

 • เปิดให้จองซื้อหุ้นตั้งแต่ วันที่ 24 มกราคม (09.00 น.) – 2 กุมภาพันธ์ 2564 (12.00 น.) กับธนาคารกรุงเทพทุกสาขา (เฉพาะสาขาที่เปิดให้บริการ)
 • ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นเต็มตามจำนวนที่จองซื้อในราคาหุ้นละ 18 บาท
 • ประกาศผลจัดสรรวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564

ช่องทางการจองผ่าน “กรุงเทพ”

 • จองซื้อผ่านโมบายแบงก์กิ้ง
 1. ขั้นตอนแรก เลือกเมนูการลงทุน
 2. จากนั้นระบุรหัสผ่าน 6 หลัก หรือใช้ Touch ID / Face ID / Finger Print
 3. ขั้นตอนต่อไปเลือก “สร้างโปรไฟล์จองซื้อหลักทรัพย์” ทำการกรอกข้อมูลส่วนตัว
 4. เลือกวิธีการรับหลักทรัพย์ และกดต่อไป
 5. เลือกบัญชีรับเงิน / คืนเงิน และกดต่อไป
 6. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและกด “ยืนยัน” เมื่อสร้างโปรไฟล์สำเร็จ สามารถจองซื้อหลักทรัพย์ที่มีอยู่ระหว่างเสนอขายได้ทันที
 • จองซื้อผ่านตลาดหลักทรัพย์
 1. ขั้นตอนแรกเลือกเมนู “การลงทุน”
 2. จากนั้นระบุรหัสผ่าน 6 หลัก หรือใช้Touch ID / Face ID / Finger Print ขั้นตอนต่อไปเลือก “หลักทรัพย์” แล้วเลือกหุ้นกู้ / หุ้นสามัญ / IFF / REIT ที่ต้องการซื้อ และกด “จองซื้อ”
 3. ตรวจสอบรายละเอียด และกดจองซื้อ
 4. จากนั้นอ่านข้อตกลงและเงื่อนไข และกด “ยอมรับ”
 5. กรอกจำนวนหน่วยที่ต้องการซื้อ และกด “ต่อไป”
 6. ตรวจสอบรายละเอียดและกด “ยืนยัน” เมื่อทำรายการสำเร็จ จะได้รับสลิปเป็นหลักฐาน และแชร์สลิปได้ทันที

เงื่อนไขรับบริการจองเวลาที่ “ธ.กรุงเทพ”

 • ลูกค้าสามารถจองคิวได้ล่วงหน้า ก่อนวันและเวลานัดหมาย อย่างน้อย 24 ชม.
 • การนัดหมายต่อครั้ง สาขาให้บริการลูกค้า 1 คิวต่อ 1 ราย
 • ลูกค้านัดหมายเพื่อจองคิวที่สาขาได้เฉพาะการจองซื้อหุ้น OR และจะเปิดช่วงเวลาการจองคิวเฉพาะวันที่ 24 ม.ค. 64 – 1 ก.พ. 64
 • เปิดบริการจองคิวเฉพาะสาขาเต็มรูปแบบเท่านั้น

จองหุ้น OR กับธนาคารกรุงไทย

นักลงทุนที่สนใจจองซื้อหุ้น OR ผ่านธนาคารกรุงไทย มีรายละเอียดดังนี้

 • เปิดให้จองซื้อหุ้นตั้งแต่ วันที่ 24 มกราคม (09.00 น.) – 2 กุมภาพันธ์ 2564 (12.00 น.) โดยสามารถจองซื้อผ่านช่องทาง ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา และ Money Connect by Krungthai
 • ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อเต็มจำนวนที่ราคาหุ้นละ 18 บาท และจะได้รับเงินส่วนต่างคืน หากราคาเสนอขายสุดท้ายต่างจากราคาจองซื้อดังกล่าว
 • การคืนเงิน คาดว่าจะคืนอย่างช้าที่สุดภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 กรณีรับเงินเข้าบัญชี และวันที่22 กุมภาพันธ์ 2564 กรณีรับเป็นเช็ค
 • ประกาศผลการจัดสรรภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564

อย่างไรก็ตามหากมีผู้จองซื้อมากกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขาย 2,610 ล้านหุ้น บริษัทอาจพิจารณานำหุ้นกรีนชูมาจัดสรรให้ผู้จองซื้อรายใหญ่และรายย่อยอีกจำนวนไม่เกิน 390 ล้านหุ้น ทั้งนี้ ขอเน้นย้ำว่าผู้จองซื้อกับชื่อเจ้าของพอร์ตหลักทรัพย์จะต้องเป็นคนเดียวกัน (จองแล้วเอาเข้าพอร์ตคนอื่นไม่ได้) และแม้ว่าจะจองคนเดียวหลายธนาคารแต่ยอดสุดท้ายจะรวมเข้ามาเหมือนจองแบงก์เดียว โดยสัดส่วนการขายหุ้นไอพีโอครั้งนี้จะขายให้ต่างชาติสัดส่วน 17% และนักลงทุนในไทยกว่า 83%