เปิดขั้นตอนลงทะเบียน “เราชนะ” ที่ธนาคารกรุงไทย กลุ่ม “ไม่มีสมาร์ทโฟน”

เราชนะ-ไม่มีสมาร์ทโฟน-1

เปิดขั้นตอนการลงทะเบียนมาตรการ “เราชนะ” ของกลุ่ม “ไม่มีสมาร์ทโฟน” ที่สาขาธนาคารกรุงไทย ตั้งแต่ 15-25 ก.พ. 64

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงการคลังเปิดให้ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนมาตรการ “เราชนะ” แต่ไม่มี “สมาร์ทโฟน” รวมทั้งประชาชนผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ และผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตได้ ที่สาขาธนาคารกรุงไทย หรือจุดบริการเคลื่อนที่ ตั้งแต่วันที่ 15-25 กุมภาพันธ์ 2564

ขั้นตอนการลงทะเบียน

ในส่วนของขั้นตอนการลงทะเบียนของกลุ่ม “ไม่มีสมาร์ทโฟน” จะดำเนินการผ่านหน้าจอของธนาคารกรุงไทย คล้ายกับการลงทะเบียนผ่าน www.เราชนะ.com

               

การลงทะเบียนจะดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ของธนาคารเท่านั้น โดยประชาชนต้องระบุข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้

  • ชื่อ-นามสกุล
  • เลขบัตรประจำตัวประชาชน แบบสมาร์ทการ์ด
  • ข้อมูลสำหรับการติดต่อ เช่น ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ เป็นต้น

บุคคลที่ติดต่อได้ อาจเป็นตนเองหรือบุคคลในครอบครัวก็ได้ โดยต้องให้ทั้งชื่อและเบอร์โทรศัพท์

ไม่มี “บัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด” ทำอย่างไร

ทั้งนี้ ประชาชนที่ยังไม่มี “บัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด” สามารถติดต่อขอทำบัตรได้ที่ สำนักงานเขต ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง หน่วยบริการจัดทำบัตรเคลื่อนที่ของกรมการปกครอง หรือสำนักงานหรือที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในระยะเวลาดังกล่าว

ขั้นตอน “ยืนยันตัวตน” ผ่านเครื่องมือของ “กรุงไทย”

สำหรับขั้นตอนการ ยืนยันตัวตน ผ่านเครื่องมือของธนาคารกรุงไทย หรือ เครื่อง EDC มี 4 ขั้นตอน ดังนี้

  • เสียบบัตรประชาชนเข้าไปที่เครื่อง EDC
  • กำหนด PIN หรือรหัสผ่าน 6 หลัก (รหัสนี้จะนำไปใช้จ่ายที่ร้านค้าในการใช้สิทธิ์ “เราชนะ”)
  • ประชาชนต้องถ่ายรูปภาพใบหน้า
  • ถ่ายรูปบัตรประชาชน

ขั้นตอนดังกล่าว จะมีเจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ ส่วนประชาชนเพียงทำตามที่เจ้าหน้าที่ระบุ

วันรับเงิน

สำหรับกลุ่มดังกล่าว หลังจากลงทะเบียนแล้วจะมีการคัดกรองสิทธิ์ตามเงื่อนไขของโครงการต่อไป หากผ่านเกณฑ์จะได้รับเงินงวดแรก 4,000 บาท วันที่ 5 มีนาคม 2564 จากนั้นจะได้รับเงิน 1,000 บาท ทุกวันศุกร์ หรือทุกวันที่ 12, 19, 26 มีนาคม 2564

วงเงินดังกล่าว ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ แต่สามารถสะสมใช้จ่ายได้ถึง 31 พฤษภาคม 2564