ลงทะเบียนเราชนะ “ไม่มีสมาร์ทโฟน” ต้องเตรียมอะไรบ้าง เช็กเลย

รับสิทธิ์ เราชนะ

มาตรการ “เราชนะ” เปิดให้ผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนลงทะเบียน เริ่ม 15-25 กุมภาพันธ์ ต้องเตรียมอะไรไปบ้าง เช็กเลย

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงการคลังเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน หรือไม่สามารถเข้าอินเทอร์เน็ตได้ เพื่อลงทะเบียนมาตรการ “เราชนะ” ที่สาขาธนาคารกรุงไทย หรือจุดบริการเคลื่อนที่รับลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 15-25 กุมภาพันธ์ 2564

สำหรับสิ่งที่ต้องเตรียมไปเพื่อลงทะเบียน “เราชนะ” สำหรับผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน มีดังนี้

               

สิ่งที่ต้องเตรียม

  • บัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด (Smart Card)

ให้นำไปใช้ประกอบการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์โครงการฯ โดยต้องพิสูจน์และยืนยันตัวตนโดยการเสียบบัตรประจำตัวประชาชน (Dip Chip) ผ่านเครื่องรูดบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Capture หรือ EDC) พร้อมกำหนดรหัส (PIN Code) ได้ที่สาขาของธนาคารกรุงไทย หรือจุดบริการที่ธนาคารกรุงไทยกำหนด

ไม่มี “บัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด” ทำอย่างไร

ทั้งนี้ ประชาชนที่ยังไม่มี “บัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด” สามารถติดต่อขอทำบัตรได้ที่ สำนักงานเขต ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง หน่วยบริการจัดทำบัตรเคลื่อนที่ของกรมการปกครอง หรือสำนักงานหรือที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในระยะเวลาดังกล่าว

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า สำหรับกลุ่มดังกล่าว หลังจากลงทะเบียนแล้วจะมีการคัดกรองสิทธิ์ตามเงื่อนไขของโครงการต่อไป หากผ่านเกณฑ์จะได้รับเงินงวดแรก 4,000 บาท วันที่ 5 มีนาคม 2564 จากนั้นจะได้รับเงิน 1,000 บาท ทุกวันศุกร์ หรือทุกวันที่ 12, 19, 26 มีนาคม 2564 สามารถสะสมใช้จ่ายได้ถึง 31 พฤษภาคม 2564