เปิดขั้นตอน “เราชนะ” กดรับสิทธิ์-ใช้เงิน ผ่าน “เป๋าตัง”

กดยืนยันสิทธิ์ เราชนะ

เปิดขั้นตอนการรับสิทธิ์-ใช้เงิน ผ่านแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” จากมาึัตรการ “เราชนะ”

“เราชนะ” มาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 โดยแจกเงินจำนวน 7,000 บาท รวมระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2564 ให้กับ 3 กลุ่มบุคคล ได้แก่

 • กลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • กลุ่มที่มีแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ซึ่งมีผู้ร่วมโครงการ “คนละครึ่ง” และ “เราเที่ยวด้วยกัน”
 • กลุ่มผู้ไม่เคยได้รับสิทธิ์มาตรการเยียวยาจากรัฐบาล หรือผู้ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และกลุ่มผู้ที่ไม่ได้ใช้แอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” 

กลุ่มที่มีแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ซึ่งรวมถึงผู้ร่วมโครงการ “คนละครึ่ง” และ “เราเที่ยวด้วยกัน” เป็นผู้ที่ใช้แอพพลิเคชั่นเป๋าตังอยู่แล้ว จะต้องเป็นผู้ “ยืนยันตัวตน” ใน G-Wallet สำเร็จภายในวันที่ 27 มกราคม 2564 นี้เท่านั้น

               

ทั้งนี้ หลังจากบุคคลกลุ่มดังกล่าวตรวจสอบสิทธิ์ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 แล้วหากพบว่า ตนเองได้รับสิทธิ์ จะต้องเข้าไปกด “ยืนยันสิทธิ์” ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ตามขั้นตอนต่อไปนี้

วิธีรับเงิน “เราชนะ” ผ่าน “เป๋าตัง”

 1. เข้าแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง”
 2. กดใช้สิทธิ์ “เราชนะ”
 3. จากนั้นจะมีหน้าจอ ข้อตกลงและเงื่อนไขขึ้นมา ให้อ่านแล้วกด “ยอมรับเงื่อนไข”
 4. ระบุจังหวัดที่พักอาศัยในปัจจุบัน
 5. กดยืนยันจังหวัดที่พักอาศัยในปัจจุบัน ตามที่ได้กรอกไว้ก่อนหน้า
 6. จากนั้นระบบจะพาไปยังหน้าหลักของ “เราชนะ” พร้อมระบุจำนวนที่ได้รับหรือจำนวนเงินคงเหลือ

วิธีการใช้สิทธิ์ “เราชนะ” ผ่าน “เป๋าตัง”

 1. กดเข้าหน้าหลัก “เราชนะ”
 2. หากต้องการใช้จ่าย ให้กดสแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อใช้สิทธิ์
 3. หลังจากสแกน จะมียอดเงินของสินค้าหรือบริการ และให้กดยืนยันสิทธิ์
 4. กดรหัส 6 หลัก เพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์
 5. หลังกดใช้สิทธิ์เสร็จสิ้น จะได้สลิปหลักฐานการใช้สิทธิ์ด้วย