เช็กเลย! เราชนะ โอนเงินเข้า “กลุ่มทบทวนสิทธิ์” งวดสอง 1,000 บาท

เราชนะ-เป๋าตัง

กระทรวงการคลัง โอนเงิน “เราชนะ” ให้ผู้ทบทวนสิทธิ์ รอบที่ 2 วันนี้ (18 มี.ค.) จำนวน 1,000 บาท เข้าแอปฯ “เป๋าตัง”

วันที่ 18 มีนาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงการคลังโอนเงินจากมาตรการ “เราชนะ” ให้กลุ่มทบทวนสิทธิ์ งวดที่ 2 จำนวน 1,000 บาท

ผู้ที่ขอทบทวนสิทธิ์ รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2564 สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้วันที่ 19 มีนาคม 2564 โดยกระทรวงการคลังจะโอนเงินเข้าแอปฯ “เป๋าตัง” ในวันที่ 25 มีนาคม 2564

               

สำหรับผู้ที่ขอทบทวนสิทธิ์ ในกรณีมีเงินได้พึงประเมินในปีภาษี 2562 เกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนด และได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของปีภาษี 2563 (แบบฯ) ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของกรมสรรพากร จะสามารถทราบผลการทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ “เราชนะ” ยังโอนเงินให้กลุ่มผู้ใช้งานแอปฯ “เป๋าตัง” หรือผู้มีสิทธิ์ในมาตรการ “คนละครึ่ง” และ “เราเที่ยวด้วยกัน” งวดที่ 5 จำนวน 1,000 บาท

หากรวมยอดการโอนเงินให้กลุ่มผู้ใช้งานแอปฯ “เป๋าตัง” แล้ว จำนวนทั้งสิ้น 6,000 บาท จาก 7,000 บาท