ครม.อนุมัติลดหย่อนภาษี บริจาคเงินช่วยเหลือน้ำท่วม ได้ 1.5 เท่า

วันที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 11.30 น. ผู้สื่อข่าวรายงานจากตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาลว่า นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังจากการประชุมในวันนี้ว่าด้วยเรื่องมาตรการการเงินการคลังเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในปี 2560 เพิ่มเติม โดยที่ผ่านมามีมาตรการ 2 มาตรการ ได้เเก่ 1) เกี่ยวข้องกับการบริจาคที่ให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสามารถหักลดหย่อนได้ 1.5 เท่าของเงินบริจาค ซึ่งเดิมมาตรการนี้จะสิ้นสุดในวันที่ 31 ต.ค 60 ในวันนี้ก็ได้มีการขยายระยะเวลาออกไป จนถึงวันที่ 31 ธ.ค 60 สามารถบริจาคได้ทางช่องทางเดิม

เเละ 2) มาตรการยกเว้นภาษีสำหรับค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ที่ทางราชการประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติ ในระหว่างวันที่ 5 ก.ค.60 ถึง 31 ธ.ค.60 ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่รวมกันไม่เกิน 1 แสนบาท และมาตรการยกเว้นภาษีสำหรับค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมรถยนต์ในพื้นที่ที่ทางราชการประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติในระหว่างวันที่ 5 ก.ค.60 ถึง 31 ธ.ค.60 ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่รวมกันไม่เกิน 3 หมื่นบาทนั้น ยังคงเป็นไปตามกำหนดระยะเวลาเดิม

ทั้งนี้ ในปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยพบว่ามีพื้นที่ 23 จังหวัด แต่ในขณะนี้ได้คลี่คลายลงแล้ว 6 จังหวัด ยังเหลืออีก 17 จังหวัด ที่ยังประกาศให้เป็นเขตประสบสาธารณภัย ได้แก่ สุโขทัย พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี สิงห์บุรี ลพบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี หนองบัวลำพลู ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด และอุบลราชธานี