บริษัทประกันฯ ยืนยันรักษาโควิดใน “รพ.สนาม-หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ” ได้รับคุ้มครอง

รพ.สนาม

หลังจาก ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) ลงนามคำสั่งด่วนเมื่อวันที่ 12 เม.ย64 เพื่อแก้กฏเกณฑ์เรื่องการรักษาพยาบาลตามกรมธรรม์หรือเอกสารแนบท้าย เพื่อรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 เพื่อขยายสิทธิ์ให้ผู้เอาประกันเข้ารับการรักษาโรงพยาบาลสนาม(Field Hospital) และหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel)

เอไอเอ ประเทศไทย ประกาศตอกย้ำความมั่นใจแก่ผู้เอาประกันภัยเอไอเอ ว่าเอไอเอให้ความคุ้มครองผลประโยชน์ผู้ป่วยใน (IPD) รวมถึงค่าชดเชยรายวันการเข้ารักษาในโรงพยาบาล (ถ้ามี) สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (Hospital) โรงพยาบาลสนาม (Field Hospital) และหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) ตามเกณฑ์การส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นทาง และได้รับอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นตามกระทรวงสาธารณสุข ทั้งผู้ที่มีประกันสุขภาพรายบุคคลและรายกลุ่ม สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ AIA Call Center 1581 ตลอด 24 ชั่วโมง

เมืองไทยประกันชีวิตได้ให้ความคุ้มครองการเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน (IPD) สำหรับผู้ป่วย COVID-19 โดยให้ความคุ้มครองผลประโยชน์ผู้ป่วยในตามหลักเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุขและสามารถใช้บริการ Fax Claim ณ โรงพยาบาลคู่สัญญากว่า 300 แห่งทั่วประเทศ ตามผลประโยชน์ความคุ้มครองทั้งประกันสุขภาพรายบุคคลและรายกลุ่ม ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลและค่าชดเชยรายวันการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล

นอกจากนี้ยังให้ความคุ้มครองรวมไปถึงผู้ป่วย COVID-19 ที่เข้าพักในโรงพยาบาลสนาม (Field Hospital) ที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข และหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) ตามเกณฑ์การส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นทางและได้รับอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข โดยลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตสามารถใช้บริการ Fax Claim ใน Hospitel ได้ ขึ้นอยู่กับความพร้อมของสถานพยาบาล หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ โทร. 1766 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมงไทยสมุทรประกันชีวิต พร้อมให้ความคุ้มครองการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามผลประโยชน์ความคุ้มครองที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ทั้งประกันสุขภาพรายเดี่ยวและรายกลุ่ม โดยให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน (IPD) ซึ่งลูกค้าไม่ต้องสำรองจ่ายเมื่อเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเครือข่ายทั่วประเทศ และความคุ้มครองค่าชดเชยรายได้รายวันจากการเข้าพักรักษาตัวแบบผู้ป่วยในในโรงพยาบาล

รวมถึงคุ้มครองการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในสถานพยาบาลอื่นนอกเหนือจากโรงพยาบาล อาทิ โรงพยาบาลสนาม (Field Hospital) และหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) ที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้บริษัทพร้อมดูแลลูกค้าเรื่องเคลมทุกวันไม่มีวันหยุดตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยบริการ OCEAN LIFE CLAIMS HOTLINE โทร 0 2207 8888 กด 2 โดยมีทีมงานคุณภาพที่เชี่ยวชาญด้านสินไหม

โตเกียวมารีนประกันชีวิต มุ่งมั่นส่งมอบความอุ่นใจท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยให้การคุ้มครองดูแลทั้งลูกค้าประกันสุขภาพรายบุคคล และรายกลุ่มในการเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน จากโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยพร้อมให้การดูแลค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชยรายวัน ตามผลประโยชน์คุ้มครองภายใต้เงื่อนไขกรมธรรม์ โดยครอบคลุมถึง โรงพยาบาลภาคสนาม (Field Hospital) และหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) ที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข

และนอกจากนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจในช่วงนี้ บริษัทออกมาตรการขยายระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัยที่มีวันครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัยระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 2563-31 พ.ค.2564 เป็น 91 วัน (จากปกติ 31 วัน) นับแต่วันครบกำหนดชำระของกรมธรรม์


“เราพร้อมให้การดูแลลูกค้าอย่างเต็มความสามารถในทุกสถานการณ์ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าโตเกียวมารีนประกันชีวิต 02-6501400”

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ